Linkovi

Arafatova najnovija kriza - 2001-12-05


Palestinski analitièar Hasan Katib izražava zabrinutost za buduænost. Pre više od jednu deceniju on je bio èlan prve palestinske delegacije koja je pregovarala sa Izraelcima na madridskoj konferenciji o Bliskom istoku, koja je podsticala nade da bi se moglo naæi rešenje za konflikt. Takve nade sada praktièno ne postoje. Danas, Hasan Katib vodi jedan nezavisni medijski centar u Jerusalimu, iz koga prati svakodnevne dogadjaje koji sve više udaljavaju Izraelce od njihovog sna o miru. Katib veruje da æe odluka izraelske vlade da zapoène vojne akcije protiv palestinskih vlasti samo dovesti do još veæeg nasilja, koje je poèelo pre 14 meseci:

”Mislim da æe se nasilje intenzivirati i da æe postati usmerenije, da æe za cilj imati odredjene kadrove i lidere u ovoj ili onoj frakciji. To æe dovesti do novih palestinskih reakcija i dubljeg palestinskog gneva. Ovo je samo još jedna epizoda, još jedan krug, neprestane zatvorene spirale nasilja.“

Hasan Katib iznosi gledište da politika izraelskog premijera Arijela Šarona pogadja palestinski narod u celini, ali da je u stvari okrenuta protiv jednog èoveka - Jasera Arafata:

”Izgleda da on pokušava da oslabi položaj Jasera Arafata i da potkopa njegov unutrašnji kredibilitet, tako što ga primorava da donosi nepopularne odluke, dok ga u medjunarodnom smislu potkopava tako što ga povezuje sa terorizmom.“

Izraelski politièki analitièar Lesli Suser, koji piše za veoma ugledni ”Džeruzalem riport,“ slaže se sa tim gledištem. On veruje da je izraelska strategija da se Arafat izbaci iz ravnoteže i primora da donosi teške kompromise, ukljuèujuæi sukobljavanje sa palestinskim militantima koji su posveæeni razaranju Izraela:

”U ovom trenutku Šaron pokušava da primeni što je moguæe veæi pritisak na palestinske vlasti, a naroèito na Jasera Arafata, da zaustavi teror. Ako to ne uspe, onda æe pokušati da èak obori palestinsku vlast i dovede do Arafatovog pada, kako bi Izrael mogao da pregovara sa nekim pristupaènijim partnerom.“

Ali Hasan Katib kaže da æe ova izraelska strategija izazvati suprotne posledice, jer je puna protivureènosti:

”Ovde postoji odredjena ironija. Šaron vrši verbalni pritisak na Arafata da zauzda militante, ali praktièno govoreæi, njegove akcije upravo spreèavaju Arafata da uèini ono što se od njega traži.“

Lesli Suser istièe da palestinski funkcioneri èesto tvrde da Arafat nije u stanju da kontroliše militante. Ali on kaže da se ta tvrdnja koristi da bi se prikrila istina, da Arafat ima moæ da uguši militantne grupe ali da to ne želi da uèini:

”Palestinske snage bezbednosti bi mogle da primene stroge mere prema pripadnicima Hamasa i Islamskog džihada, èak dok Izrael sprovodi ovu operaciju. Ovo je samo palestinski izgovor da se takve mere ne primene, i taj izgovor se koristi veæ godinu dana.“

Lesli Suser dodaje da bi izraelska kampanja protiv palestinskog lidera mogla da promeni smer, ako Arafat bude brzo reagovao. On kaže da Arafat ima poslednju priliku da se spase i spreèi izraelsku vladu za izazove njegov pad:

”Arafat ima zadnju šansu. On ima medjunarodnu podršku, èak i amerièku podršku, za snažnu akciju protiv terorista. Ako bi to uèinio, medjunarodna zajednica bi primorala Izrael da obustavi svoje napade na njega i zapoène neku vrstu dijaloga sa njim.“

Lesli Suser i drugi izraelski analitièari veruju da æe se Izrael, ukoliko Arafat ne bude spreman na saradnju, okrenuti novoj generaciji umerenijih palestinskih lidera. Hasan Katib smatra da je takva procena opasno pogrešna. On kaže da je Jaser Arafat najumereniji od svih palestinskih lidera i da bi njegov odlazak predstavljao katastrofalan udarac po izglede za mir. Katib dodaje da Izraelci možda potcenjuju jednu Arafatovu sposobnost, koju je pokazivao u prolosti - da je uprkos neverovatnim teškoæama uspevao da opstane na položaju.

XS
SM
MD
LG