Linkovi

Ekonomske posledice 11. septembra po njujoršku privredu - 2001-11-24


Osiguranje æe pokriti deo raèuna, možda 47 milijardi dolara. Njujork takodje oèekuje punu naknadu iz federalnih rezervi za hitne situacije i operacije rašèišæavanja u donjem Menhetnu. No i pored toga studija ukazuje da æe njujorška ekonomija i dalje biti u manjku za neto gubitak od 16 milijardi dolara. Poslovni lideri i gradski zvaniènici se uzdaju u to da æe Vašington pokiriti taj nedosatak. Kongres Sjedinjenih Država je trenutno angažovan u politièkoj raspravi oko toga koliko novca Njujork treba da dobije. Medjutim, Džeri Sprej, èija je kompanija jedna od najveæih hodling preduzeæa za nekretnine metropole, je siguran da æe Vašington uraditi kako kaže ”pravednu stvar“: ”Èvrsto sam uveren, da æe i Predstavnièki dom i Senat pomoæi Njujorku, zato što napad nije samo sluèaj Njujorka, reè je o napadu na Ameriku i Kongres je izuzetno svestan toga“.

Najjaèi udar od 11. septembra osetio je finansijski sektor, koji je koncentrisan u donjem Menhetnu, a prate ga turizam, i transport, potom maloprodaja. Sto hiljada poslova je izgubljeno na Menhetnu kao direktna posledica teroristièkih akcija. Vodeæi biznismeni su zabrinuti. Smatraju da je opstanak mnogih poslova u pitanju, ako se ponovni razvoj brzo ne pokrene, tim pre što se ne oèekuje da æe rašèišæavanje Svetskog trgovinskog centra biti završeno pre sredine sledeæe godine. No, Ketlin Vajld, predsedavajuæi ”Partnerstva za grad Njujork“, kaže da bi poslovno društvo trebalo da vidi preduzmanje neposredne akcije: ”Oni bi želeli da vide èvrst plan da æe ruševine biti brzo rašèišæene, da æe kompanije odluèiti da se vrate na Menheten, kao i stanovnici i zaposleni , da jednostavno mogu jasno da dokuèe šta æe se desiti. Sada znamo da se, ponovni razvoj neæe odigrati tako brzo. Ali to je suština“.

Senford Veil izvršni direktor ”Citigroup“ , najveæe svetske finansijske kompanije i možda najveæe kompanije za zapošljavanje u Njujorku, je ubedjen da grad ostaje vodeæi finansijski centar: ”Nema sumnje da æe finansijska industrija biti smeštena u ovom gradu. Ona mora biti smeštena u njemu. Intelektualni kapital, stvarni mozak ovog posla, nema drugog mesta gde bi se smestio, osim ovoga“.

Autori studije o ekonomskom udaru priznaju da su problemi zastrašjuæi. Njujork prvo treba da povrati poverenje investitora, u sveobuhvatne mere bezbednosti. Ljudi treba da vide kako je grad sigurno mesto za život. I turisti treba da se privuku ponovo u Njujork. Intrenacionalni turizam je opao za 25 odsto od septembarskih napada, što bi, kako eksperti smatraju metropolu moglo da košta oko 5 milijardi dolara tokom narednih 12 meseci. Gradski oci planiraju da zapoènu kampanju, reklamiranja, kojom bi pokazali da je samo mali deo svetske prestonice u ruševinama, a da ostatak velegrada ostaje otvoren za posao kao i obièno.

XS
SM
MD
LG