Linkovi

Pomoæ nezaposlenima posle 11. septembra - 2001-11-24


Odlazak u biro za nezaposlene da bi se dobilo socijalno osiguranje ili potražio novi posao nekada je podrazumevao èekanje u redovima, frustracije i depresiju. Ne više. Lusi Skarboro je menadžer u birou u San Francisku, ona kaže da novi sistem rada štedi vreme i umanjuje teškoæe zato što je automatizovan i okuplja sve službe na jednom mestu. Skarboro objašnjava da klijenti moraju da samo jednom dodju na petominutnu video orjentaciju na kojoj im se objašnjava funkcionisanje sistema: ”Klijentima su svakodnevno na raspolaganju kompjuteri, u koje unose svoje biografije, i obavljaju druge aktivnosti potrebne za pronalaženje novog posla. Pored toga postoje i grupne obrazovne aktivnosti odnosno tzv. radionice, kao i pojedinaène usluge“.

Viki Lopez je agent i savetnik u birou. Ukoliko je klijentima potrebna pojedinaèna pomoæ, a mnogima je potrebna, Viki je tu da im pomogne. Ponekad pomaže prilikom pisanja biografija, u dobijanju šoferske dozvole, ili daje instrukcije za sticanje prava na bonove za hranu: ”Imamo socijalnu pomoæ, imamo šalter za izdavanje vozaèkih dozvola. Imamo i centre za obuku i gradski koledž. Sve je locirano u jednoj zagradi i klijenti ne moraju da idu na razna mesta da bi dobili osnovnu pomoæ“.

Nisu baš svi zadovoljni uslugom. Džo Hemer je vozaè kamiona u Armiji spasa. On kaže da je imao problema kada je zatražio pomoæ od biroa za nabavku odeæe za rad. Hemer tvrdi da su ga šetali od šaltera do šaltera i da su mu muke sa birokratijom oduzele dragoceno vreme koje je trebalo da provede na svom novom poslu: ”Prisiljen sam da tražim slobodne dane a tek sam poèeo da radim pre nedelju dana. Znate, šefovi me veæ èudno gledaju. Biroi za nezaposlene verovatno mnogima pomažu, ali meni sada svakako ne“.

Karen Valenski imala je bolje iskustvo. Ona je uslovno otpuštena iz zatvora i obaveza joj je da živi u rehabilitacionom centru koji je povezan sa ovim biroom za nezaposlene. Valenski istièe da je danas veoma teško naæi posao, pogotovo za bivšeg robijaša. Ona ceni što su je u centru primili uprkos njene loše prošlosti: ”Mnogi od tih ljudi razumeju moju životnu prièu. Oni su veæ radili sa sliènima meni i znaju kako da mi pomognu, a imaju i programe koji mi olakšavaju traženje posla“.

Pošto mnogo ljudi ovih dana gubi posao a zemlja je na ivici recesije, novi biroi za nezaposlene spremni su da prime nove klijente, kako radnike tako i profesionalce. Svaki centar je spreman da bude fleksibilan prema zahtevima klijenata na lokalnom tržištu. Krajnji cilj je vratiti što više ljudi na posao u što kraæem vremenu i sa što manje problema.

XS
SM
MD
LG