Linkovi

Lideri Francuske i Nemaèke pozvali sve frakcije u Avganistanu na saradnju - 2001-11-24


Predstavnici avganistanskih frakcija sastaæe se u Bonu u Nemaèkoj radi razgovora o osnivanju prelazne vlade u Avganistanu. Taj sastanak je bio tema razgovora i francuskog i nemaèkog lidera, na samitu održanom u Nantu, u dolini Loare. Predstavnica francuskog predsednika je rekla da je tokom diskusija uèesnika samita - francuskog predsednika Žaka Širaka (Jacques Chirac), premijera Lionela Žospena (Jospina) i nemaèkog kancelara Gerharda Šredera (Schroedera) - naglašena potreba da avganistanski lideri pokažu predanost izgradnji bolje buduænosti u njihovoj zemlji. U zajednièkoj deklaraciji usvojenoj na završetku samita istièe se da Francuska i Nemaèka sa dobrodošlicom išèekuju osnivanje ”prelazne administracije u Avganistanu“ i uspostavljanje legitimne i multi-etnièke vlade predane poštovanju ljudskih prava. U istoj deklaraciji se naglašava da su Francuska i Nemaèka spremne da pomognu Avganistancima da ”izgrade Avganistan sutrašnjice“.

Na juèerašnjem sastanku takodje je bilo reèi o drugim pitanjima, ukljuèujuæi izraelsko-palestinski konflikt. Predsednik Širak i premijer Šreder su se složili da bi Izraelci i Palestinci trebalo da preduzmu dalje korake ka miru. Takodje se diskutovalo o naèinima na koje bi zemlje Evropske unije mogle zajednièki da se bore protiv terorizma, poput izdavanja poternica koje bi važile za sve zemlje Evropske unije. Ovaj široki spektar razgovora ilustruje sve važniju ulogu koju zemlje Evropske unije preuzimaju u medjunarodnim pitanjima. Lideri Francuske, Nemaèke i Britanije su poslednjih nedelja više puta putovali izmedju Bliskog istoka, Azije i Vašingona u okviru ubrzanih diplomatskih nastojanja na ublažavanju izraelsko palestinskog konflikta, kao i radi uèvršæivanja podrške ratu protiv terorizma. Medjutim, iza scene, sve veæa uloga Nemaèke na svetskoj politièkoj sceni pogadja njenog suseda i istorijskog rivala - Francusku. Berlin je nedavno dospeo u centar pažnje, prvo ponudivši jaku vojnu podršku ratu protiv terorizma, a nakon toga i ulogom domaæina na predstojeæoj konferenciji o Avganistanu.

XS
SM
MD
LG