Linkovi

U Trstu okonèan dvodnevni samit zemalja Centralnoevropske inicijative - 2001-11-24


U završnoj deklaraciji, predstavnici 17 zemalja èlanica Centralnoevropske inicijative su saopštili da æe saradjivati u borbi protiv terorizma dodajuæi da je neophodno da odgovorni za, kako je reèeno, ”varvarske“ napade, izvedene 11. septembra u Sjedinjenim Državama , kao i oni koji su njihovi sponzori, budu izvedeni pred lice pravde. Uèesnici samita su takodje zakljuèili da su regionalna saradnja i integracija svih zemalja u medjunarodnoj zajednici, bazirani na bezbednosti, prosperitetu i razvoju, neophodni uslovi za poraz terorizma. U završnom izlaganju domaæin samita, italijanski premijer Silvio Berluskoni istakao je da Evropa ne sme da se ”razjedinjuje, veæ mora da se ponovo ujedini“. On je dodao da Evropa mora da ”zaceli ranu od komunizma koji je, tokom dugog niza godina, držao mnoge zemlje sa druge strane gvozdene zavese“. Berluskoni je izrazio uverenje, za koje je rekao da ga deli i britanski premijer Toni Bler, ”da æemo za nekoliko godina imati Evropu koja æe obuhvatati i Rusiju“. ”Hladni rat je sada iza nas, i svet se promenio“, zakljuèio je Berluskoni.

Završni dokument usvojen na konferenciji u Trstu je takodje bio usredsredjen na situaciju na Balkanu. 17 zemalja èlanica je pozdravilo ustavne promene u Makedoniji. One su takodje apelovale za efikasne mere u cilju povratka raseljenih lica. Uèesnici samita su oštro osudili svaki pokušaj upotrebe nasilja u cilju postizanja politièkih ciljeva i ponovili svoju predanost jaèanju medjunarodne podrške, ukljuèujuæi organizovanje konferencije zemalja donatora. Upravo završeni izbori na Kosovu ocenjeni su kao važan korak ka stvaranju demokratskog i multi-etnièkog društva. Pored završne deklaracije, zemlje Centralnoevropske inicijative usvojile su i plan za 2002. i 2003. godinu. Taj plan predvidja jaèanje regionalne saradnje u borbi protiv terorizma, jaèanje nastojanja za uèvršæivanje politièke stabilnosti na Balkanu i podsticanje integracije zemalja centralne i istoène Evrope u Evropsku Uniju.

XS
SM
MD
LG