Linkovi

Oèekuje se predaja talibana u Kunduzu - 2001-11-23


Amerièki ratni avioni bombardovali su ranije danas talibanske položaje na prilazima Kunduzu, dok razlièiti frakcije Severnog saveza daju medjusobno protivureène tvrdnje o tome da li æe uskoro doæi do predaje talibanskih snaga i njihovih stranih saveznika. Juèe je ministar unutrašnjih poslova Severnog saveza Junus Kanuni odbacio ponudu o predaji koju su, navodno, ugovorili komandant Severnog saveza, general Rašid Dostum i talibanski komandant mula Fazil. Taj sporazum je predvidjao bezbedan prolaz za avganistanske borce Talibana i internaciju za njihove strane saveznike, koje saèinjavaju nekoliko hiljada Pakistanaca, Arapa i Èeèena. Danas su nastavljeni pregovori izmedju generala Dostuma i talibanskih komandanata u Mazar-i-Šarifu, dok vojnici Severnog saveza nastavljaju da napadaju talibanske položaje. General Dostum je izrazio uverenje da do predaje talibanskih snaga i njihovih saveznika samo što nije došlo. Govoreæi danas u Kabulu, predstavnik Ujedinjenih nacija Erik Falt je rekao da bi Severni savez, ili lideri Ujedinjenog fronta, kako više vole da ih nazivaju, trebalo da dozvole da se plan o predaji sprovede u delo:

”Što se tièe Kunduza, duboko smo zabrinuti zbog sadašnje situacije u koju su umešani Ujedinjeni front i Taliban. Dogovor o predaju talibanskih snaga, ako to žele da uèine, ne samo što bi spasao obe strane od daljeg prolivanja krvi, veæ bi i omoguæio Ujedinjenim nacijama i njihovim partnerima da obnove preko potrebnu humanitarnu pomoæ za avganistanski naod u toj oblasti.“

Prema planu o predaji, strani talibanski borci bi bili sprovedeni u logore za internaciju gde bi èekali na sudjenje. Za mnoge od tih stranaca se veruje da su ili èlanovi bin Ladenove organizacije al-Kaida ili da imaju bliske veze sa njom. Prema izveštajima koji stižu iz Kunduza, mnogi stranci oklevaju da se predaju strahujuæi zbog moguæe odmazde od strane snaga Severnog saveza. Funkcioneri Ujedinjenih nacija kažu da je situacija u Kunduzu sve teža i da mnogi civili pokušavaju da pobegnu ali da ih snage koje drže grad spreèavaju u tome.

XS
SM
MD
LG