Linkovi

Nastavljaju se diplomatski napori za formiranje post-talibanske vlade u Avganistanu - 2001-11-23


Nakon nekoliko dana diplomatske konfuzije, nemaèka vlada i UN su uspele da se dogovore da æe Bon biti mesto održavanja sastanka o formiranju prelazne vlade u Avganistanu. Iako je planiranje velike bezbednosne operacije u Berlinu veæ bilo po-odmaklo, iako je ministar inostranih poslova Joška Fišer jednu od sala za konferencije u ministarstvu stavio na raspolaganje UN, zvaniènici UN su imali drugaèije planove. Diplomatski izvor iz nemaèke prestonice kaže da je Bon bio provobitni izbor UN, pošto je oblast Petersberg sa vladinim zgradama i dobrim uslovima za održavanje konferencije relativno izolovana, tako da se lako može izolovati i obezbediti. Tu je lakše držati i medije na odstojanju, a u Bonu - koji odiše provincijskim duhom –došljake je lakše uoèiti nego u kosmopolitskom Berlinu. Dugotrajne veze izmedju Nemaèke i Avganistana – kao i nemaèko predsedavanje grupom zemalja za podršku Avganistanu, koje su obeæale humantiranu i pomoæ u obnovi zemlje – bili su razlozi da baš Nemaèka bude izabrana za domaæina skupa.

Na ovaj skup - èije trajanje može biti samo 3 dana, a može da se produži i na dve nedelje – ni jedna zemlja, pa ni Nemaèka, ne šalju zvaniène predstavnike. Delegati, kojih æe biti izmedju 50 i 70, dolaze iz najveæeg broja avganistanskih etnièkih grupa kao i iz UN. Podrazumeva se da æe jedan broj zainteresovanih zemalja, ukljuèujuæi SAD i druge èlanice koalicije protiv terorizma, poslati svoje predstavnike u Bon, kako bi bili na raspolaganju uèesnicima konferencije radi konsultacija. Oèekuje se da æe skupu prisustvovati i predstavnici Indije, Pakistana i Irana, koji su kao susedi Avganistana željni da vide ko æe naslediti Taliban. Medjutim, u ovoj fazi diplomate ne oèekuju da skup u Bonu dovede do konaènog sporazuma o formiranju nove vlade u Avganistanu.

XS
SM
MD
LG