Linkovi

Generalni sekretar NATO-a u poseti Rusiji - 2001-11-23


Generalni sekretar Robertson je rekao da je došao u Rusiju da razgovara o naèinima proširivanja veza izmeðu Moskve i NATO-a - kako se izrazio - u novoj eri saradnje u borbi protiv terorizma, koja je bez presedana. Šef NATO-a vodi razgovore sa najvišim ruskim liderima o naèinima da Rusija stekne veæe pravo glasa u odreðenim pitanjima bezbednosti. Po Robertsonovim reèima Rusija bi u buduænosti mogla da igra aktivnu ulogu u donošenju odluka 19 zemalja NATO saveza. Odluka o unapreðenju uloge Moskve u tom procesu ne znaèi da bi Rusija postala stvarna èlanica saveza. Jedan od predloga za približavanje dve strane predviða osnivanje Severnoatlantsko-ruskog saveta, skraæeno - ARNAK, u kojem bi Rusija bila ravnopravna sa ostalim èlanicama NATO-a: “Rusija bi bila angažovana i imala ravnopravni položaj u pogledu predmeta saradnje i uèestvovala bi u istim nagodbama i kompromisima, koji èine svakodnevne aktivnosti NATO-a.”

Robertson je još rekao da bi takav savet mogao da igra ulogu u pitanjima kao što su - spreèavanje širenja nuklearnih materijala i vojna koordinacija konkretnih akcija, kao što je sadašnji rat u Avganistanu. Rusija je snažno podržala borbu koalicije koju predvode SAD protiv teroristièke mreže Al-Kaida i Talibana. Generalni sekretar Robertson je rekao da je to logièno imajuæi u vidu da je Rusija izložena istim teroristièkim pretnjama kao i zemlje u drugim delovima sveta: ”Domašaj medjunarodnih terorista je globalnog karaktera. Prema tome, zašto bismo preduzimali akcije protiv njih samo kao pojedinaène države. Ne možemo se pretvarati da æe državne granice znaèiti osiguranje od medjunarodnih terorista“.

Ruski ministar za odbranu, Sergej Ivanov izjavio je da podržava stvaranje zajednièkog saveta NATO-a i Rusije. Ta ideja æe takodje biti razmotrena na razgovorima sekretara Robertsona i ruskog predsednika Vladimira Putina. Generalni sekretar NATO-a je zapoèeo svoju posetu Rusiji obilaskom Volgograda, nekadašnjeg Staljingrada, poprišta jedne od odluèujuæih bitaka tokom Drugog svetskog rata. Robertsonov boravak u Volgogradu imao je za cilj da podseti svet na vreme kada su Rusija i Zapad takodje udružili snage da bi porazili zajednièkog naprijatelja.

XS
SM
MD
LG