Linkovi

Amerika sutra slavi Dan zahvalnosti - 2001-11-21


Dok zvuci gajdi koje svira èikaški policajac ispunjavaju Prvu ujedinjenu metodistièku crkvu u centru Èikaga, lokalni èuvari reda i vatrogasci formiraju procesiju ispred zgrade zdanja. Ralf Šeu iz èikaškog ”Hundred Club- a“ koji pomaže porodicama poginulih policajaca i vatrogasaca u teroristièkim napadima na Njujork i Vašington podseæa, kako su preminuli u njihovim molitvama...

”Ako ima nekih dobrih posledica tragiènih dogadjaja iz Njujorka, onda je to saznanje da medju nama ima mnogih heroja, koji svakodnevno obavljaju svoje dužnosti, èineæi dobro ljudima. Naša policija, naši vatrogasci, naše osoblje hitne pomoæi, svi oni, daju sve od sebe, za mene, za vas, za sve, nesebièno...“

Tragedija od 11. septmebra izgleda je glavni motiv u prazniènim crkvenim službama koje mole za mir i toleranciju. Sveštenik Stenli Dejvis iz Nacionalne konferencije za zajedništvo i pravdu, stacionirane u Èikagu, kaže da uprkos bolu, patnji i nesigurnosti nastalim kao posledice napada, ima mnogo razloga za zahvalnost:

”Mnogo toga za šta smo zahvalni je zajednièko za sve nas. Zahvalni smo za život, za èoveèanstvo u svoj svojoj razlièitosti, za porodicu, za prošle , sadašnje i buduæe generacije.“

Predstavnici 14 religija ponudili su sopstvene molitve za zahvalnost, mir i jedinstvo. Pegi De Džarlet je govorila u ime Indijanaca:

”Tajna jedinstva je u vašem shvatanju potreba oseæanja i želja drugih. Jedinstvo je divno kada se to ostvari.“

Muslimani su zahvalili Bogu i moleæi se da svi ljudi teže da uèine dobro i blagorodno. Hindu su molili za ljudsku sreæu i sigurnost. Mnogi stanovnici SAD putuju stotinama kilometara kako bi videli svoje voljene na praznik zahvalnosti. Meri Piters iz Èikaga æe praznik proslaviti kod kuæe u uskom porodiènom krugu:

”Više sam smirena ove godine nego što sam to dugo bila. Razlog je u tome što možete da vidite kako se posle septembarskih dogadjaja ljudi masovno vraæaju u crkvu. Oni su zajedno i pomažu jedni drugima.“

Poseæivanje crkvenih službi biæe nešto drukèije od uobièajenog naèina praznovanja za neke... Novac skupljen tom prilikom, biæe iskorišæen kako bi se kupio ruèak za siromašne porodice Èikaga.

XS
SM
MD
LG