Linkovi

Strani talibani strahuju za svoju sudbinu - 2001-11-20


Kunduz, poslednje talibansko uporište na severu, ponovo su juèe bombardovali amerièki avioni, dok se istovremeno odvijaju pregovori za predaju tog grada. Slièno je i sa Kandaharom, na jugu. Snage Severnog saveza, potpomognute amerièkim vazduhoplovstvom, opkolile su oba grada pošto su u nizu munjevitih pobeda potisnule talibane iz svih veæih gradova osim Kunduza i Kandahara. Dezerteri su izvestili da neavganistanski talibanski borci, zapravo dobrovoljci iz Pakistana, Èeèenije i arapskih država, prete, pa èak i ubijaju one koji se zalažu za predaju. Kenton Kit, amerièki predstavnik novoosnovane Koalicione informativne službe, u Islamabadu, kaže da talibani nemaju drugog izbora do da se predaju:

”Èuli smo mnoge razlièite verzije o tome šta se dogadja u gradu, ukljuèujuæi pretnje mnogima koji žele da se predaju, a u nekim sluèajevima i gore stvari, koje èine tvrdokorni elementi u Kunduzu. Ali, što se nas tièe, jedina im je moguænost da se predaju, a do toga bi trebalo da se dodje pregovorima izmedju ljudi u Kunduzu i opozicionih boraca koji ga opkoljavaju.“

Neavganistanski dobrovoljci u redovima Talibana strahuju od toga šta bi moglo da im se dogodi ako ih zarobe snage Severnog saveza. Kenton Kit kaže da koalicija može da poziva severni savez da prema zarobljenicima postupa pravedno, ali da ne može da im garantuje bezbednost ili da preuzme nadležnost nad njima:

”Koalicija koristi sve svoje sposobnosti ubedjivanja, pozivajuæi koamndante Severnog saveza na uzdržanost i ispravan postupak prema zarobljenicima. Nismo u položaju da garantujemo bilo šta. Razgovaramo sa tim komandantima, oni znaju stavove koalicije i mi se nadamo da æe oni sve to uzeti u obzir.“

Predstavnik Koalicione informativne službe Kenton Kit je odao priznanje Severnom savezu zbog, kako se izrazio, ”uzdržanosti i discipline,“ u drugim osvojenim gradovima, kao što su Kabul i Mazar-i-Šarif. On kaže kako je moguæe da nekim elementima teroristièke mreže al-Kaida, opkoljenim sa tvrdokornim talibanskim borcima, podje za rukom da se prebace preko granice u Pakistan, ali da oni neæe dugo ostati na slobodi.

Ova konferencija za medije bila je prva koju je održala nova informativna služba, osnovana kao kontrateža talibanskoj propagandi. Ta služba æe održavati svakodnevne brifinge za novinare, odgovarati na telefonske pozive izveštaèa, a kasnije bi mogla da organizuje i posete Avganistanu, kada bezbednosna situacija to dozvoli. Kenton Kit, bivši amerièki ambasador u Kataru, priznaje da se sa osnivanjem te službe malo zakasnilo. Koaliciona informativna služba je poèela sa radom mesec i po dana pošto su Sjedinjene Države poèele da bombarduju teroristièke i talibanske ciljeve u Avganistanu.

XS
SM
MD
LG