Linkovi

Državni sekretar Pauel o Bliskom istoku - 2001-11-19


U okviru poveæanja diplomatske uloge Buše adminsitracije u mrivnim nastojanjima, sekretar Pauel šalje ove nedelje na Bliski istok svog pomoænika Vilijama Bernsa radi razgovora sa tamošnjim liderima, a generala u penziji Entonija Zinija je zadužio da radi na što skorijem postizanju prekida vatre... U govoru o amerièkoj bliskoistoènoj politici, državni sekretar Pauel je izjavio da æe general Zini, koji je svojevremeno bio komandant amerièkih snaga na Bliskom istoku, ostati u regionu na neodredjeno vreme radi saradnje sa novoformiranim izraelskim i palestinskim odborom za mir, koji bi mogli utrti put obnovi mirovnih pregovora:

”Zatražio sam od generala Zinija da ostane u regionu i radi sa ta dva odbora kako bi se dala najjaèa moguæa amerièka podrška uspostavljanju prekida vatre. Ukoliko se postigne prekid vatre, i druge stvari æe poèeti da se dogadjaju. Bez prekida vatre ostajemo zaglavljeni u živom pesku mržnje,“ rekao je Pauel.

Državni sekretar Pauel je ponovio da Bušova administracija podržava palestinsku državnost i apelovao da se zaustavi podizanje izraelskih naselja na Zapadnoj obali i u Gazi jer se njima, kako je rekao, potkopavaju poverenje i nada Palestinaca i osujeæuju izgledi za istinski mir i bezbednost:

”Izreal mora biti spreman da okonèa okupaciju u skladu sa principima sadržanim u rezolucijama Saveta bezbednosti broj 242 i 338; i da prihvati održivu palestinsku državu u kojoj Palestinci mogu sami da odluèuju o svojoj buduænosti i svojoj zemlji, živeæi u dostojanstvu i bezbednosti. I oni moraju da prihvate teške kompromise,“ dodao je on.

Državni sekretar Pauel je takodje izjavio da Palestinci moraju prekinuti akte nasilja i podsrektivanje na nasilje protiv Izraela; i -- kako je rekao -- ”zauvek eliminisati svaku sumnju u to da li prihvataju legitimnost Iraela kao jevrejske države“.

Nestrpljivo oèekivani Pauelov govor o smernicama amerièke politike prema Bliskom istoku -- koji je bio odložen zbog teroristièkih napada u Njujorku i Vašingtonu 11. septembra -- ne sadrži nove, konkretne predloge za oživljavanje zastalog mirovnog procesa. Državni sekretar je izjavio da osnova za to veæ postoji i da je sadržana u planu za prekid vatre koji je ranije ove godine formulisao direktor Centralne obaveštajne agencije Džordž Tenet, i u preporukama komisije za utvrdjivanje èinjeniènog stanja koju je predvodio bivši vodja veæine u amerièkom Senatu, Džordž Mièel.

Kolin Pauel je izjavio da su Sjedinjene Države spremne da ”aktivno doprinesu“ snagama za nadlegadnje prekida vatre koje bi bile prihvatljive za obe strane. Kada se održiv prekid vatre bude uspostavljen, zakljuèio je amerièki državni sekretar, Sjedinjene Države æe sa drugim donatorima hitno priæi formulisanju paketa za rekonstrukciju kojim æe se pomoæi obnova palestinske privrede.

XS
SM
MD
LG