Linkovi

Novi Amerièki državljani - 2001-11-17


241 osoba iz 49 zemalja sveta pevalo je patriotske pesme, mahalo malim amerièkim zastavama, ali svi su u stvari došli da polože zakletvu amerièkog državljanina. Sudija Marvin Aspen je vodio zakletvu: ”Sveèano se zaklinjem da apsolutno i u potpunosti”... Sudija Aspen kaže da nove ideje i entuzijazam koje imigranti donose sa sobom, èine deo onog što Sjedinjene Države èini velikom zemljom: “Potražili ste stvari koje samo ova zemlja može da pruži va ma, vašoj deci i vašem potomstvu, a to je moguænost da naprdujete, i što je još važnije priliku da živite u slobodi”.

Meðu onima koji su polagali zakletvu za državljanstvo je Vahid Bageri, bivši Iranac koji veæ 25 godina živi u Sjedinjenim Državama: “Kada se osvrnete na prošlost, odnosno amerièku istoriju, onda vidite da su svi ljudi ovde raznolikog porekla i kulture. To je upravo ono što èini ovo društvo, to su ljudi koji ovde dolaze iz raznih krajeva sveta”.

Govornici na sveèanosti nazvali su sadašnje vreme, vreme izazova u kome se Sjedinjene Države bore protiv terorista dok istovremeno nastoje da zaštite svoje graðane od novih napada. Govonrici su takoðe ukazali na èinjenicu da su prethodne amerièke generacije uspešno prevazilazile izazove na koje su nailazili. Bageri je rekao da se u poslednjih nekoliko meseci oseæa sreænim što je u Èikagu: “ Sve dobija posebno znaèenje. Stvari koje inaèe podrazumevate, sada daleko više cenite ”.

Vahid Bageri je Musliman i kaže da je bio razoèaran kada je èitao o zlostavljanju i nasilju nad nekim Amerikancima arapskog porekla nakon septembarskih teroristièkih napada. No, Vahid ukazuje da je to èinio samo mali broj Amerikanaca. Mandžir Èavla je u Sjedinjene Države emigrirao iz Indije. Èavla kaže da mu teroristièki napadi nisu pokolebali želju da živi ovde: “Imamo toliko prednosti što živimo tu. Mi želimo da živimo ovde i u dobrim i u lošim vremenima. Èvrsto smo uvereni u to. Odluka da živimo ovde je bila prava.”

Govornici su isticali èinjenicu da su mnogi meðu poginulima u napadima 11. septembra roðeni izvan Sjedinjenih Država. Po reèima govornika, novi državljani bi mogli da odaju poštu poginulima svojim punim preuzimanjem odgovornosti i prava amerièkog graðanina.

XS
SM
MD
LG