Linkovi

Predstoji reorganizacija amerièke službe za useljavanje - 2001-11-16


Do rekonstrukcije dolazi upravo dok amerièki Kongres predlaže da se Služba za imigraciju i naturalizaciju pretvori u dve odvojene agencije ili sasvim ukine. Kritièari odavno prigovaraju da je imigraciona služba postala neefikasna i troma. Prema novom planu, Aj-en-es æe razdvojiti odsek za sprovoðenje imigracionih propisa od ostalih imigracionih poslova, dok æe ostati jedinstvena uprava na vrhu. Sekretar za pravosduje Džon Eškroft (John Ashcroft)je takoðe pooštrio imigracione mere bezbednosti u cilju otkrivanja moguæih osumnjièenih terorista. Amerièke imigracione vlasti, kako je rekao Eškroft, treba da prihvate usljenike koji žele da doprinesu Sjedinjenim Državama, ali ne i one koje žele da unište zemlju: “Rekonstrukciju imigracionih vlasti koju æemo sada preduzeti uèiniæe Aj-en-es boljom službom za naše prijatelje i postaæe veæa prepreka našim neprijateljima.”

Eškroft je rekao da æe Aj-en-es takoðe moæi da hapsi i deportuje teroriste koji se kao imigranti veæ nalaze u Sjedinjenim Državama: “Prema upravo objavljenom planu o rekonstrukciji, Aj-en-es æe nastaviti da opslužuje i pomaže nove useljenike.. No, takoðe æe znaèajno doprineti da se osujeti ulazak u našu zemlju stranaca koji se bave ili podržavaju teroristièke aktivnosti.”

U sklopu rekonstrukcije imigracionih vlasti takoðe je potrebno uspostaviti policijske snage za brzo reagovanje protiv terorizma, švercera i drugih nezakonitih prekograniènih aktivnosti. Imigracioni eksperti navode da Aj-en-es nije mogao da obavlja taj posao kako valja sa svojih, dosadašnjih, dve hiljade ljudi na terenu. Rad imigracionih vlasti je stavljen pod lupu nakon teroristièkih napada 11. septembra. 13 od 19 otmièara, ušli su u Sjedinjene Države kao ilegalni imigranti. U sklopu antiteroristièke kampanje, amerièki Državni sekretarijat je uveo obavezu èekanja 20 dana za izdavanje viza mladiæima iz zemalja sa velikim brojem muslimanskog stanovništva. Sekretarijat za pravosuðe takoðe želi da ispita oko 5 hiljada Arapa i Muslimana, koji se veæ nalaze u Sjedinjenim Državama.

XS
SM
MD
LG