Linkovi

Kabul pod kontrolom Severnog saveza - 2001-11-13


Petogodišnja vladavina Talibana naglo se završila kada su kolone talibanskih vojnika i njihovih pristalica, kasno sinoæ, poèele da napuštaju grad. Masovni odlazak se nastavio do jutros kada su male grupe boraca Severnog saveza poèele da ulaze u grad, povremeno uz glasno odobravanje lokalnih stanovnika. Zaostale grupice talibana, zajedno sa Arapima, pakistancima i drugim pristalicama tog pokreta, upuštale su se u napade tipa ”udri i beži“ na snage Severnog saveza, ali su brzo pohvatani i pobijeni. U centru je bilo i nekoliko sluèajeva pljaèke sve dok snage bezbednosti Severnog saveza nisu uspostavile red. Govoreæi u Islamabadu, predstavnica kancelarije Ujedinjenih nacija u Avganistanu, Stefani Banker, rekla je da su i obièni gradjani preduzeli mere za zaštitu svoje imovine.

”Od sredine popodneva, specijalci Severnog saveza zauzeli su položaje na raskrsnicama. Po svemu sudeæi, ulažu se napori da se situacija održi pod kontrolom. Ispred objekata Ujedinjenih nacija postavljene su straže. Takodje izgleda da su se u nekim delovima grada gradjani sami organizovali za sopstvenu zaštitu i zaštitu svoje imovine,“ rekla je Stefani Banker.

Funkcioneri Ujedinjenih nacija kažu da su u poslednjih nekoliko dana poremeæene isporuke hrane i druge pomoæi zbog pogoršanja bezbednosne situacije, ali da bi zalihe hrane koje se veæ nalaze u Avganistanu za sada trebalo da budu dovoljne. Bivši avganistanski predsednik Burhanudin Rabani je pozvao komandante Severnog saveza da osiguraju bezbednost na novoosvojenim teritorijama rekavši da ”èitav svet to posmatra.“ Rabani je èestitao komandantima alijanse i rekao da bi buduæa avganistanska vlada trebalo da obuhvati sve Avganistance, bez obzira na etnièku i versku pripadnost.

Funkcioneri svetske organizacije kažu da je u Kabulu napeto ali mirno, ali da se isto ne može reæi za severni grad Mazar-i-Šarif, u kome su, prema njihovim reèima, snage Severnog saveza masakrirale najmanje stotinu mladiæa koji su se nedavno prikljuèili Talibanu. Isti funkcioneri kažu da je u Mazar-i-Šarifu bilo mnogo sluèajeva pljaèke. Kada su napustili Kabul talibani su sa sobom poveli osmoro humanitarnih radnika koje su uhapsili u avgustu pod optužbom da su propagirali hrišæanstvo.

Kako izgleda, talibanske snage su se uputile ka svom južnom uporištu, Kandaharu. Rasul Bakš Rais, direktor centra za oblasni studije na univerzitetu Kaid-i-Azam, u Islamabadu, kaže da æe Taliban na kraju možda pribeæi gerilskom ratovanju:

”Oni æe jednostavno biti rascepkana milicija, tu i tamo, u razlièitim delovima Avganistana, koja æe uznemiravati svoje protivnike, ali mislim da æe vremenom biti sve slabiji,“ rekao je Rasul Bakš Rais.

Dok su njihovi vojnici preuzimali kontrolu nad ulicama, visoki funkcioneri Severnog saveza u se uselili u ispražnjena talibanska ministarstva. Ministar inostranih poslova Severnog saveza Abdula Abdula i ministar odbrane Mohamed Fahim su vidjeni u glavnom gradu kako rukovode operacijama. Agencija Avganistanska islamska štampa, koja ima tesne veze sa talibanskim liderima, izveštava da je vodja Talibana mula Mohamed Omar razgovarao sinoæ sa svojim komandantima preko talibanske radio-mreže. Vodja Talibana je pozvao svoje vojnike da se pregrupišu, da izvršavaju naredjenja komandanata i da ne dezertiraju.

XS
SM
MD
LG