Linkovi

Buš odgovara na kritike - 2001-11-09


Predsednik Buš kaže da èlanovi anti-teroristièke koalicije razumeju da je došlo vreme za akciju, ne samo za reèi. Ipak upravo su reèi izazvale tenzije unutar saveza. U objavljenim izveštajima, premijer Indije Atal Bihari Vadžpaji rekao je da su SAD nepripremljene za rat u Avganistanu, a ministar inostranih poslova Saudijske Arabije je rekao da predsednik Buš ne može biti, kako je rekao, ”pošten posrednik“ u bliskoistoènim mirovnim pregovorima, ako se ne susretne sa palestinskim liderom Jaserom Arafatom.

Nakon susreta u Beloj kuæi sa premijerom Vadžpajiem, predsednik Buš je rekao da ceni otvorene razgovore sa èlanovima anti-teroristièke koalicije, za koju tvrdi da nikada nije bila jaèa.

”Mada cenimo izraze sauèešæa, vreme za njih je prošlo. Sada je vreme za akciju. Sada je vreme za èlanice koalicije da odgovore na svoj naèin. Indijski premijer razume to i u skladu sa tim reaguje. Saudijska vlada razume to i ona takodje povoljno odgovara.“

Predsednik Buš æe se veèeras sastati sa saudijskim ministrom inostranih poslova, a sutra putuje u Njujork gde æe se obratiti zemljama èlanicama Ujedinjenih nacija i sastati se sa pakistanskim predsednikom Pervezom Musharafom.

XS
SM
MD
LG