Linkovi

Proširenje NATO pakta - 2001-11-08


Èlanovi Predstavnièkog doma amerièkog Kongresa odobrili su drugi krug proširenja NATO-a i vojnu pomoæ za sedam zemalja Istoène Evrope koje se nadaju uèlanjenju u Severnoatlantski savez. NATO bi na samitu u Pragu, iduæe godine, trebalo da se donese odluku o prijemu novih èlanova. Novinarka Glasa Amerike, Debora Tejt izveštava sa Kapitol hila:

Predstavnièki dom je odobrio ukupno 55 miliona dolara vojne pomoæi Estoniji, Letoniji, Latviji, Slovaèkoj, Sloveniji, Bugarskoj i Rumuniji. Te zemlje, zajedno sa Albanijom i Makedonijom žele da se uèlane u NATO.

Republikanski èlan Predstavnièkog doma iz države Floride, Porter Gos, predsedava Odborom za obaveštajna pitanja:“Skroman iznos pomoæi je veoma mala cena za zvanièno sticanje potencijalno dugoroènih saveznika u tom kritiènom delu sveta”.

Usvojenim nacrtom zakonskih odredbi odobrava se naèelno proširenje NATO saveza, ali se ne pominju konkretni kandidati. Taj zakonski predlog odražava gledište administracije predsednika Buša, kao i ranije administracije bivšeg predsednika Bila Klintona.

Meðutim, neki zakonodavci pokeæu pitanje potrebe opstanka NATO-a. Oni navode da je savez stvoren i cilju osujeæivanja pretnje koja više ne postoji: sovjetske invazije na Zapadnu Evrope.

Republikanac Dejna Rorbaker, èlan Predstavnièkog doma iz Kalifornije kaže: “Svrha stvaranja NATO je nestala, a Evropljani imaju dovoljno sredstava za finansiranje sopstvene odbrane”. Rorbaker takoðe tvrdi da bi proširenje NATO-a ogorèilo Rusiju sada kada se Vašington približava Moskvi u ratu protiv terorizma. Isti argument je naveo demokratski èlan Predstavnièkog doma iz Kalifornije, Henri Vaksman: “U ovo kritièno vreme, Sjedinjene Države traže saradnju od Rusije i mislim da je kontraproduktivno preduzimati akcije koje bi Rusija smatrala agresivnim. Zakonski predlog koji je pred nama govori o prijemu zemalja u NATO, koji bi doveo savez do samih granica Rusije.”

No, Vaksmanov demokratski kolega, takoðe iz Kalifornije, Tom Lantos izneo je drugaèije gledište:“Smatram da je važno istaæi da proširenje NATO-a ni u kom smislu nije upereno protiv Rusije.”

Pristalice novih zakonskih odredbi bile su u veæini, pa je zakonski predlog prosleðen na glasanje u Senatu. Poljska, Èeška i Maðarska bile su prve èlanice bivšeg Varšavskog ugovora koje su primljene u NATO, 1999. godine.

XS
SM
MD
LG