Linkovi

Opozicione snage nastupaju ka Mazar-i-Šarifu - 2001-11-07


Jedna od oblasti iz kojih Pentagon izveštava o napredovanju snaga Severnog saveza je okolina grada Mazar-i-Šarif. General amerièke mornarièke pešadije - odnosno marinaca - i zamenik naèelnika Združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, Piter Pejs, opisao je situaciju kao fluidnu, ali je preneo novinarima u Pentagonu da anti-talibanske snage osvajaju teritoriju:

”Znamo da opozicija vrši napade. Takodje je branila svoju teritoriju i nanela gubitke neprijatelju, uz našu pomoæ u vidu vazdušnih napada na talibanske snage,“ rekao je general Pejs.

U amerièkim napadima se najèešæe koriste savremene bombe sa samonavodjenjem. Ali general Pejs kaže da amerièke specijalne snage, koje su na teritoriji pod kontrolom Severnog saveza, izveštavaju o tome da opozicija koristi veoma zastarelu taktiku, ukljuèujuæi napade konjice:

”Radi se o snagama opozicije koje na konjima jurišaju u borbu protiv tenkova i oklopnih transportera. Ti ljudi su vrlo agresivni u prenošenju rata na stranu svog i našeg neprijatelja. Mi ih podržavamo najbolje što možemo,“ rekao je general Pejs.

General Pejs je odbacio gledište da kampanja predugo traje, naroèito kopnena ofanziva koju vode snage Severnog saveza:

”Mislim da je pravedno reæi da se mi nismo obavezali nekim vremenskim rokovima i da ne bi trebalo da ih postavljamo,“ rekao je on.

U stvari, kako je rekao jedan drugi visoki funkcioner Pentagona, amerièka strategija je da se borba protiv Talibana i terorista al-Kaide možda namerno odugovlaèi. Pomenuti funkcioner je, uz uslov da mu se ne pominje ime, rekao da saveznièka nastojanja na uništavanju talibanskih i teroristièkih zaliha goriva, municije, hrane i drugih neophodnih potrepština, poèinju da daju rezultate. On je dodao da æe biti napadnut svaki pokušaj popunjavanja ti zaliha, bilo unutar zemlje, bilo preko granice. Istakavši da æe se dopremanje amerièke pomoæi opoziciji nastaviti, isti funkcioner je izneo predvidjanje da æe ove godine Taliban i al-Kaida biti suoèeni sa mnogo hladnijom zimom nego Severni savez i druge opozicione grupe.

XS
SM
MD
LG