Linkovi

I patrijarh pozvao Srbe da glasaju - 2001-11-07


”Poštujuæi slobodu svake ljudske liènosti, shvatamo demokratski princip zajednièkog života u svetu. U tom cilju pozivamo da i na Kosovu i Metohiji taj princip izraze glasanjem 17. novembra 2001. godine Srbi, Albanci i druge etnièke zajednice, na slavu Božju, mir, slogu i dobro sviju ljudi dobre volje,“ navodi se u poruci patrijarha Pavla.

Posle najave da negova partija Srpski pokret otpora neæe izaæi na izbore, predsednik Saveznog komiteta za Kosovo i Metohiju Momèilo Trajkoviæ danas je izjavio da neæe pozivati kosovske Srbe da ih bojkotuju. ”Kao ozbiljan politièar ne želim da vodim nikakvu antiizbornu kampanju, veæ da stvorim prave uslove onima koji smatraju da su izbori prava stvar,“ rekao je Trajkoviæ.

”Kosovski Srbi imaju razlog da izaðu na izbore 17. novembra,“ izjavio je politièki savetnik predsednika Jugoslavije Slobodan Samardžiæ, ali se zapitao da li ima dovoljno vremena da im to bude objašnjeno. ”Potpisivanjem sporazuma izmeðu UNMIK-a i vlasti u Beogradu na znaèaju je dobila Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti,“ rekao je Samardžiæ i zatim pojasnio da sada Srbi mogu da se oslone na to i da izaðu na izbore, buduæi da postoji kanal da njihova država bude prisutna na Kosovu i da zajedno sa njima štiti njihove interese.

”Na kosovske izbore sigurno neæe izaæi svi registrovani, ali bi izlazak izmeðu 130 i 150 hiljada Srba bio veliki uspeh,“ ocenio je èlan državnog koordinacionog centra Zoran Lutovac. On smatra da razlog za izbore nisu prevashodno skupštinski mandati, veæ da je mnogo važniji onaj posredni cilj, da se ostane u igri i da Beograd ostane faktor koji æe biti pitan za buduæu sudbinu Kosova i za njegov status.

A povodom tvrdnji vlasti Republike Srpske da im je nedostupan novi haški optuženik general Dragomir Miloševiæ, jer se navodno nalazi na teritoriji Jugoslavije, savezni ministar policije Zoran Živkoviæ nije mogao danas novinarima da potvrdi tu informaciju. Živkoviæ je ocenio da je dobro što je savezni Ustavni sud ukinio uredbu jugoslovenske vlade o saradnji sa Haškim tribunalom, jer sada treba, kako je rekao, ”ili doneti Zakon o saradnji ili jednostavno primenjivati Statut Suda u Hagu.“

”Saradnja je moguæa i bez ikakvog zakona ili uredbe, veæ samo po statutu Tribunala, jer je Jugoslavija èlanica Ujedinjenih nacija, pa ako zakon i ne bude donet to neæe spreèiti našu saradnju sa Hagom,“ rekao je Živkoviæ.

XS
SM
MD
LG