Linkovi

Sud u Hagu otpaèetio još jednu otpužnicu - 2001-11-07


Dragomir Miloševiæ je drugi general Vojske Republike Srpske koji je optužen zbog uloge u terorisanju stanovnike Sarajeva artiljerijskom i snajperskom vatrom, tokom opsade glavnog grada BiH od 1992. do 1995. godine. Ranije optuženi general Stanislav Galiæ je u Hagu, gde èeka na sudjenje.

Tužioci kažu da je general Miloseviæ bio pretpostavljeni generalu Galiæu, koji je komandovao sarajevskim Romanijskim korpusom. Tužioci istièu da je general Miloševiæ kasnije zamenio generala Galiæa na položaju komandanta tog korpusa, i da je nastavio vojnu strategiju koja je, kako oni kažu, rezultirala ubistvom i ranjavanjem hiljada civila, ukljuèujuæi 66 poginulih tokom bombardovanja jedne sarajevske pijace, 1994. godine. To je imalo za cilj, kažu tužioci, da se stanovnici Sarajeva drže u konstantnom stanju terora. Tokom 44 meseca oni su bili podvrgnuti artiljerijskim i snajperskim napadima sa brda oko grada. Tužioci istièu da su ti napadi imali za cilj gradjane, koji su obavljali svoje svakodnevne poslove, radili u svojim baštama, išli u kupovinu, prisustvovali pogrebima i vozili se u tramvajima. Neki su èak poginuli u sopstvenim domovima, od metaka koji su uletali kroz prozore. Tužioci navode sluèaj jedne 19-godišnje deovojke koja je poginula u svom stanu dok je uzimala džemper iz spavaæe sobe. Više od deset hiljada ljudi je poginulo tokom opsade Sarajeva.

General Galiæ treba da se pojavi pred sudom sutra, radi pretresa pred sudjenje. Njegovo sudjenje æe, kako se oèekuje, poèeti narednih meseci, a tužioci bi voleli da i general Miloševiæ ubrzo bude prebaèen u Hag kako bi im se zajedno sudilo. Optužbe protiv generala Miloševiæa su iznete u javnost kao deo nove strategije tužilaca da se otpeèate sve preostale tajne optužnice, kojih sada ima pet. Tužioci kažu da se nadaju da æe to dovesti do hapsenja i transfera osumnjièenih u Hag.

XS
SM
MD
LG