Linkovi

Snage Severnog saveza napreduju - 2001-11-07


Predstavnik opozicionog Severnog saveza kaže da su vojnici zauzeli podruèje Šolgera, južno od grada Mazar -i - Šarif. On kaže da su neki od boraca sada na samo 15 kilometara od tog grada, kroz koji prolaze važne linije za snabdevanje. Taj njegov izveštaj nije mogao biti potvrdjen iz nezavisnog izvora, iako su talibanski funkcioneri priznali da su njihovi neprijatelji stekli izvesnu prednost.

Komandanti Severnog saveza kažu da je pojaèano amerièko bombardovanje poslednjih dana razmekšalo talibansku odbranu u toj oblasti. Amerièke snage su napale talibanske snage i duž linije fronta nedaleko od glavnog grada Kabula. Oèevici izveštavaju o snažnim eksplozijama kraj talibanskih položaja, koje su izazvale velike oblake dima.

Tokom kratkog zadržavanja u Istanbulu pakistanski predsednik Pervez Mušaraf je izjavio da bi amerièke snage trebalo da obustave bombardovanje tokom muslimanskog svetog meseca ramazana. On je dodao da æe o tome razgovarati sa amerièkim predsednikom Džordžm Bušom kada se kasnije ove nedelje budu sastali u Ujedinjenim nacijama. Amerièki funkcioneri su raznije izjavljivali da ne nameravaju da obustavljaju operacije, uprkos zabrinutostima da bi bombardovanje tokom ramazana moglo da pojaèa protivljenje medju muslimanima.

U Pakistanu, muslimanske verske grupe prete da æe u petak sprovesti generalni štrajk. Vlada sve èešæe upozorava da æe prema razularenim demonstrantima primenjivati oštre mere, ali predstavnik ministarstva inostranih poslova Aziz Kan kaže da ne oèekuje da æe u petak doæi do veæih poremeæaja:

”Nekim agitatorima neæe biti dozvoljeno da sprovode akcije koje remete red i mir, i vlada preduzima mere protiv toga. Osim toga, situacija je sasvim normalna, sve se odvija normalno. Ne vidim kako bilo ko može da zakljuèuje da postoji moguænost nekih masovnih demonstracija," rekao je Kan.

Naklonost ka Talibanu je naroèito izražena u Pakistanu, posebno medju militantnim verskim grupama i Paštunima, plemenu koje saèinjava veæinu èlanova vladajuæeg Talibana, u Avganistanu.

XS
SM
MD
LG