Linkovi

Nemaèka i antiteroristièka koalicija - 2001-11-06


Kancelar Gerhard Šreder je rekao da njegova ponuda predstavlja odgovor na amerièko traženje specifiène vojne pomoæi. Nemaèka æe obezbediti specijalne jedinice za atomsko, biološko i hemijsko ratovanje, ukljuèujuæi nemaèke tenkove tipa Fuks i 800 vojnika. Nemaèka bi takodje stavila na raspolaganje 250 vojnika obuèenih za evakuaciju i spasavanje, do stotinu vojnika nemaèkih specijalnih snaga za, kako je reèeno, akcije tipa ”udri i beži,“ kao i vazduhoplovno-transportnu jedinicu od 500 vojnika. Kancelar Šreder je rekao da æe pored toga od parlamenta tražiti da odobri slanje hiljadu i 800 pomoraca koji bi štitili brodove u Persijskom zalivu i u oblasti roga Afrike. Gospodin Šreder je rekao da Sjedinjene Države imaju neogranièenu nemaèku podršku:

"Oduvek sam isticao," rekao je nemaèki kancelar, "da bi nemaèka solidarnost mogla da obuhvati i vojnu podršku. Zato je nemaèka vlada pristala da izadje u susret amerièkim zahtevima." Ali on je dodao da nemaèke snage neæe uèestvovati u bombardovanjima, i da za sada nema planova o uèešæu nemaèkih trupa na terenu. Od nemaèkog parlamenta æe se tražiti da za poèetak odobri slanje trupa na godinu dana. Ali nemaèko uèešæe nije vremenski ogranièeno, pa je kancelar Šreder rekao da bi od parlamenta moglo biti traženo da produži tu misiju, ako vojnici još uvek budu potrebni.

XS
SM
MD
LG