Linkovi

Sve više amerièkih vojnika u Avganistanu - 2001-11-06


Amerièki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld još uvek ne otkriva nikakve brojeve. Ali on je rekao da je broj timova specijalnih snaga u Avganistanu poslednjih dana više nego udvostruèen, i da su drugi spremni za pokret èim vreme i druge okolnosti to budu dozvolili. Pomenute grupe rade zajedno sa opozicionim snagama, kao što je Severni savez, na koordinaciji vazdušnih napada i dostavljanju zaliha. Funkcioneri Pentagona sada otvoreno priznaju da amerièka pomoæ opoziciji obuhvata i naoružanje, pored municije, hrane i opreme za zaštitu od hladnoæe. Ipak, sekretar Ramsfeld upozorava novinare da od antitalibanskih snaga ne oèekuju nikakva èuda:

”To neæe biti neprekidni marš preko fronta. Biæe to probni napadi i èarke, uspesi i uzmicanja. Takva je priroda tog konflikta i mislim da sa tim moramo da se suoèimo,“ rekao je Ramsfeld.

Amerièki sekretar za odbranu se upravo vratio iz serije kratkih poseta nekoliko zemalja u toj oblasti, ukljuèujuæi Indiju, Pakistan, Tadžikistan i Uzbekistan. On kaže da se lideri tih zemalja slažu da se terorizam mora iskoreniti i da je Avganistan zemlja u kojoj to treba zapoèeti.:

”Naravno, povremeno æe biti i razlika u gledištima, ali cilj je jasan, princip je èvrst, a ja bih dodao da je i potreba velika. Štaviše, ona je hitna,“ dodao je Ramsfeld.

U medjuvremenu, amerièki vazdušni udari zasipaju bombama ciljeve Talibana i teroristièke organizacije al-Kaida, naroèito koncentracije trupa duž fronta prema opozicionim snagama. General Piter Pejs, zamenik naèelnika združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, kaže da su amerièke snage u ovoj kampanji upotrebile svoju najveæu konvencionalnu bombu. On je rekao da su dve bombe tipa BLU-82, svaka teža od 6 tona, baèene ove nedelje. On je dodao da su bombe upotrebljene protiv trupa na, kako je rekao, lakim odbrambenim položajima.

XS
SM
MD
LG