Linkovi

Ujedinjene nacije odbacuju talibanske kritike - 2001-11-05


Talibanski funkcioneri kažu da humanitarne agencije Ujedinjenih nacija ne èine dovoljno da pomognu Avganistancima uoèi teške i duge zime. Govoreæi na redovnoj talibanskoj konferenciji za medije, u Islamabadu, zamenik ambasadora Sohail Šahin je rekao da agencije Ujedinjenih nacija zapostavljaju Avganistance:

”Zima nadolazi i vreme je sve hladnije. Na nesreæu, Ujedinjene nacije ne shvataju probleme avganistanskog naroda. Zbog toga zahtevamo da Ujedinjene nacije pomognu narodu Avganistana unutar avganistanske teritorije. Islamski emirat Avganistana se obavezuje da æe saradjivati u operacijama Ujedinjenih nacija u tom smislu, kako bi se spreèila dalja šteta.“

Funkcioneri Ujedinjenih nacija kažu da su grupe talibana izvršile premetaèinu njihovih kancelarija u nekoliko gradova, ukljuèujuæi Kandahar i Mazar-i-Šarif. Oni kažu da su iz Kandahara primili brojne izveštaje da su takozvani ”arapski Avganistanci,“ odnosno stanovnici drugih arapskih država, koji podržavaju Taliban, bili umešani u zauzimanje kancelarija Ujedinjenih nacija. Funkcioneri svetske organizacije takodje kažu da su im pripadnici Talibana ukrali veliki broj vozila. Talibanski ambasador u Pakistanu je izjavio da je izdat proglas da se vozila i imovina Ujedinjenih nacija vrate. Ali predstavnica za operacije Ujedinjenih nacija u Avganistanu, Stefani Banker, kaže da se to nije dogodilo:

”Mislim da je vrlo jasno da se mi ne igramo politike," rekla je Stefani Banker. "Mi smo humanitarna agencija Ujedinjenih nacija. Poslednje što znamo je da naše kancelarije još uvek nisu u našem posedu, kao i da naša vozila nisu vraæena u Kandahar.“

NARR: Funkcioneri Ujedinjenih nacija i Talibana se slažu da æe nadolazeæa zima ugroziti živote ljudi. Agencija Ujedinjenih nacija ”Svetski program za ishranu“ kaže da je veliki sneg na planinskom prevoju Andjuman veæ poremetio isporuke hrane u dolinu Pandžšir, gde oko sto hiljada ljudi zavisi od hrane koju im isporuèuju Ujedinjene nacije.

XS
SM
MD
LG