Linkovi

Zaposlenost u SAD - 2001-11-02


Bil Kolmen, menadžer internet kompanije, Saleri-dot-kom, koja obradjuje infromacije o amerièkoj berzi rada ukazuje da je poèetkom 2001-ve ekonomija krenula nizlaznom linijom, u vreme kada su mnoge internet kompanije, èije su deonice bile precenjene, poèele da padaju pod steèaj:"Uporedo sa padom tehnološkog aspekta privrede, uslužni sektor je poèeo da oseæa tegobe. Tehnološke firme su prestale da plaæaju raèune i poèele su da otkazuju narudžbe, što se negativno odrazilo na uslužne i proizvidjaèke delatnosti".

Džon Èelendžer, menadžer èikaške firme za zapošljavanje ”Èelendžer Grej“ kaže da su otpuštanja manjih razmera poèela u proizvodnji èelika i automobilskoj i hemijskoj industriji. Kada su se 11. septembra odigrali teroristièki napadi, ekonomija je veæ pokazivala jasne znake usporenja posle skoro decenije rasta, kaže Èelendžer: "Posle nadapa je došlo do velikih otpuštanja u domenu aviosabraæaja, ugostiteljstva i turizma. Ta tri velika privredna sektora otpuštaju ljude u brojevima bez presedana".

Bil Kolmen ukazuje da je nagla promena na berzi rada posebno uzdrmala mlade Amerikance koji su stasali u vreme prosperitetnih devedesetih godina i koji nikada nisu iskusili recesiju: "Ljudi dvadesetih godina nisu ni pomišljali na moguænost pada berzanskih akcija i mnogi su doživeli bolno suoèavanje sa stvarnošæu prošle godine kada su masovno poèela da se ukidaju radna mesta".

Ali, dodaje Èalendžer, to ipak nije bilo tako bolno jer -- mada je eknomski pad poèeo iznenada -- nezaposlenost u SAD je još uvek svega jedan odsto iznad najnižeg nivoa koji je ikada zabeležen... U okviru tranzicije sa mirnodopskog na ratni period u SAD, stvaraju se nova radna mesta koja ce nadomestiti izgubljena, kaže Džon Èalendžer: "Oko 40 radne snage nalazi zaposlenje u drugim privrednim sektorima, tako da æe oni, koji napuštaju domen visoke tehnologije, finansija i komunikacija, biti u stanju da drugde upotrebe svoju struènost".

SAD su u jeku tranzicije, a zapolenja izgubljena u nekim industrijskim granama koje beleže usporenje, biæe nadomeštena u drugim sektorima koji æe poèeti da beleže rast.

XS
SM
MD
LG