Linkovi

Sprema se zakon o bezbednosti na amerièkim aerodromima - 2001-10-31


Predsednik Buše se zalaže - kako sam kaže - za “fleksibilne” zakonske propise na osnovu kojih bi kontrolori prtljaga na aerodromima ostali obièni službenici privatnih kompanija, koji bi imali strogi federalni nadzor. Meðutim, demokrate u Kongresu žele da ti kontrolori rade direktno za vladu - da bi se poboljšali radni standardi. Republikanci tvrde da bi pretvaranje tih kontrolora u federalne službenike otežalo otpuštanje onih koji ne zadovoljavaju potrebne standarde. Lider demokratske manjine, Rièard Gephard, kaže da je to razlika o kojoj æe se u Predstavnièkom domu glasati pre kraja nedelje.

“Svi hoæe da uèine ispravnu stvar. Smatram da svi žele da poveæaju bezbednost u avijaciji. Mi smatramo da je njihovo pretvaranje u federalne službenike za održavanje reda važan korak koji treba preduzeti. U tom pogledu postoji neslaganje. Mi smatramo da treba da preuzmemo brigu o nezaposlenim službenicima. Treba da uèinimo nešto u pogledu njihovog zdravstvenog osiguranja i nadoknade za nezaposlenost.”

Gephard objašnjava da bi federalni kontrolori prtljaga bili bolje obuèeni, bolje plaæeni i samim tim pružali veæu zaštitu nego privatnici pod ugovorom. To nije razlika, rekao je Gephard, koja æe spreèiti kongresmene da predsedniku podnesu zakonski predlog.

“Rekao bih da je najvažnije da se sve to obavi. Ljudi žele bezbednost u aviosaobraæaju i ukoliko dopustimo da proðe još jedan dan da ne preduzmemo veliki korak u tom pravcu, mislim da æemo napraviti veliku grešku.”

Zakonski predlog demokrata u Senatu i republikanski zakonski predlog u Predstavnièkom domu, imaju mnogo zajednièkog u pogledu poveæanja broja naoružanih agenata u avionima i pojaèanja vrata pilotskih kabina. Oba predloga su naèinjena u skladu sa predsednikovim planom da se obezbedi pola miliona dolara za finansiranje bezbednosnih izmena na avionima, koje treba da obuhvate i postavljanje video kamera koje bi omoguæavale pilotima da vide šta se dogaða iza njih, kao i novih transpondera koje napadaèi ne bi mogli da iskljuèiju kada žele da uèine avion nevidljivim za zemaljske kontrolore leta. Federalne vlasti bi zadržale kontrolu nad svom bezbednosnom opremom i sprovodile kontrolu bezbednosnog osoblja. Lider senatske manjine Trent Lot podržava predsednikov plan da ti kontrolori ostanu privatni službenici. Meðutim, Lot je rekao da su senatski republikanci pristali da podrže plan demokrata da kontrolori postanu federalni službenici - da bi zakonski predlog brže stigao predsedniku na potpis.

“Rekao bih da je važna stvar u vezi sa ovim zakonskim predlogom o bezbednosti u aviosaobraæaju - da on proðe kroz ceo proces i da se usvoji. U Senatu, imao sam ozbiljan problem sa predlogom koji je došao iz Senata. Više sam sklon sam da podržim Jangov zakonski predlog, stav Predstavnièkog doma, ali sam glasao za njega kao što je uèinio svaki senator, iako smo mogli da imamo neke probleme sa razlièitim elementima predloga, jer smo shvatili da treba da ga proguramo kroz ceo proces i konaèno doðemo do rezultata.”

U meðuvremenu, dok nova mera ne stupi na snagu, pripadnici amerièke Nacionalne garde su zauzeli položaje na svim glavnim aerodromima u zemlji - da bi se obezbedila dodatna sigurnost.

XS
SM
MD
LG