Linkovi

Vojne operacije možda i u drugim zemljama - 2001-10-31


Kontra admiral Džon Staflbim je najviši oficir za posebne operacije u združenom generalštabu amerièkih oružanih snaga. Tokom brifinga za novinare u Pentagonu o juèerašnjim vojnim akcijama on je neoèekivano nagovestio da Avganistan nije jedina zemlja u kojoj deluju amerièke trupe. To je samo jedno od mesta, to je prvo mesto. Biæe i drugih. U stvari, ne bi trebalo da pretpostavljamo da se to veæ ne dešava dok mi ovde prièamo.

Novinari su bili zbunjeni. Neki su mislili da kontra admiral Staflbim možda ima na umu Filipine, gde su nedavno poslati amerièki vojni savetnici da bi procenili šta je potrebno za borbu protiv terorista za koje se veruje da su u vezi sa Al Kaidom.

Ali, kada je od njega zamoljeno da bude jasniji, zvanièni portparol Pentagona je to odbio. Porparol Pentagona Brajan Vitman je samo ponovio da su neke operacije vidljive, a druge ne. Uprkos tome, jedan drugi visoki zvaniènik pokušao je da umanji znaèaj Staflbimove izjave. Taj zvaniènik, govoreæi uz uslov anonimnosti, ocenio je da je Staflbim mislio na šire mere borbe protiv terorizma -na primer finansijeke mere, policijsku istragu i sudsko gonjenje, kao i druge elemente koji nisu iskljuèivo vojne prirode. Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld ponovio je da æe kampanja dugo trajati, a na pitanja da li se strpljenje Amerikanaca topi odgovorio je negativno.

Mislim da je ovo dugotrajna i teška akcija. Neæe se brzo završiti. Imam puno poverenje u amerièki narod da æe ostati na kursu. Opasnost po Sjedinjene Države je ozbiljna. Tu nema mesta nedoumici. Veæ smo izgubili na hiljade ljudi, a opasnost da izgubimo nove hiljade je jasna. Mi ovu kampanju vodimo po planu koji je napravljen na poèetku. Sve ide kako je i planirano i ne sumnjam da æemo, kada završimo, i dalje uživati podršku. Amerièke snage su u èetvrtoj nedelji vazdušnih napada na Talibane i Al Kaidu u Avganistanu. Ramsfeld je potvrdio da se mali broj amerièkih vojnika nalazi na terenu i da pomažu snagama Severnog saveza.

XS
SM
MD
LG