Linkovi

Na severu Vojvodine uhapšena grupa Avganistanaca - 2001-10-30


Prema izvorima Ministarstva unutrašnjih poslova republike Srbije, 32 državljana Avganistana, s kojima su bila i dvojica Iraèana, nisu imali liènu dokumentaciju, ali je iz razgovora sa njima ustanovljeno da su se iz bugarskog izbeglièkog kampa, u kome se nalazi oko 15-20 hiljada izbeglica preko Jugoslavije organizovano uputili ka zemljama zapadne Evrope.

Njima su u pokušaju ilegalnog prelaska preko teritorije Jugoslavije pomagali graðani jugoslovenske nacionalnisti koji su za posao prevoza kamionom od Bugarske, do granice sa Hrvatskom, trebali da dobiju 150, a za smeštaj na severu Vojvodine 75 amerièkih dolara.

Ministar unutrašnjih pooslova Republike Srbije Dušan Mihajloviæ u izjavi za Glas Amerike potvrdio je da su pripadnici somborske policije otkrili emigrante u selu Bezdan kod Sombora.

”Prema njima je postupljeno po zakonu i oni su predati sudiji za prekršaje koji im je odredio kaznu zatvora od deset dana i kaznu proterivanja iz Jugoslavije uz dvogodišnju zabranu ulaska u zemlju,“ rekao je Mihajloviæ.

Ministar Mihajloviæ je rekao da se u sluèaju jugoslovenskih drzavljana koji su pomagali i omoguæili Avganistancima prelazak jugoslovensko-bugarske granice i dolazak do Sombora, pronalaze dokazi kako bi protiv njih bila podignuta krivièna prijava.

Govoreèi o glavnim razlozima pokušaja emigriranja državljana Avganistana u zemlje zapadne Evrope, Mihajloviæ je iskljuèio moguænost teroristièke pozadine.

”Reè je o ekonomskoj emigraciji tako da nije utvrðena nikakva teroristièka pozadina ovog sluèaja,“ precizirao je Mihajloviæ.

Na pitanje kako je moguæe da su avganistanski državljani uhapšeni tek na izlasku iz Jugoslavije, a ne na bugarskoj granici udaljenoj od Sombora èak šest stotina kilometara Mihajloviæ je odgovorio.

”Pa pitajte se kako su i zašto prešli celu Bugarsku i kako su došli od Avganistana do bugarsko-jugoslovenske granice.“

XS
SM
MD
LG