Linkovi

Moguæi novi teroristièki napadi unutar Sjedinjenih Država - 2001-10-30


Amerièki sekretar za pravosudje Džon Eškoroft je izjavio da podaci ne ukazuju precizno kako i kada bi moglo doæi do napada, ali je dodao da je 18 hiljada službenika pravosudnih i policijskih agencija stavljeno u visok stepen pripravnosti:

“Adminstracija je zakljuèila na osnovu prikupljenih informacija da bi u narednih nedelju dana moglo doæi do dodatnih teroristièkih napada unutar Sjedinjenih Država i protiv amerièkih interesa u inostranstvu. Adminstracija ocenjuje da su te informacije verodostojne, ali one na zalost ne sadrže specifiène podatke o obliku napada kao ni o ciljevima,“ rekao je Eškroft.

Sekretar Eškroft je dodao da su sve federalne agencije o tome obaveštene, a da je adminstracija odluèila da iz mera predostrožnosti o tome obavesti i javnost. Šef Federalnog istražnog biroa Robert Miler izjavio je da je 18 hiljada službenika pravosudnih i policijskih agencija takodje stavljeno u pripravnost.

“Mislim da je uputno upozoriti sve pravosudne i policijske snage, kao i loklne vlasti, o saznanjima do kojih smo došli. Još jednom od njih tražimo, a kroz njih i od lokalnih zajednica, da i dalje ostanu maksimalno oprezni. Èineæi to daju nam moguænost da znaèajno uveæamo snage koje bi mogle spreèiti novi teroristièki napad,“ rekao je Miler.

Ovo je drugo upozorenje te vrste u proteklih nekoliko nedelja. Robert Maler je ukazao da je poveæanje bezbednosti koje je usledilo nakon upozorenja od 11. prošlog meseca možda pomoglo da se izbegne napad, ali kako je priznao, to je teško sa sigurnošcu reæi. Maler je odbio da nagadja o bilo kakvoj vezi izmedju novog upozorenja i otkriæa novih sluèajeva antraksa u poštama koje opslužuju vladine agencije.

XS
SM
MD
LG