Linkovi

Iz Kurska izvuèeno 45 tela poginulih - 2001-10-29


Broj do sada izvadjenih tela je veæi nego što su se funkcioneri nadali. Ranije se verovalo da je snaga eksplozije koja je potopila podmornicu bila toliko jaka da æe biti pronadjeno samo dvadeset do trideset tela. Struènjaci za sudsku medicinu identifikovali su 25 od izvadjenih tela, od kojih je sedam predato porodicama poginulih. Struènjaci kažu da je rad na vadjenju tela težak i fizièki i psihološki, ali obeæavaju da æe nastaviti danonoæni rad sve dok sva tela ne budu izvadjena. Vojni tehnièari su takodje bili u stanju da izvade dve od 22 krstareæe rakete na Kursku, koje su, po svemu sudeæi, potpuno netaknute preživele havariju.

Svih 118 ljudi na Kursku je poginulo kada je podmornica eksplodirala i potonula, avgusta 2000. godine.

Ruski funkcioneri iznose tri teorije o moguæim uzrocima potapanja: jedna ili više eksplozija u unutrašnjosti podmornice, sudar sa nekim drugim ploveæim objektom ili sudar sa podvodnom minom zaostalom iz Drugog svetskog rata. Veæina stranih struènjaka veruje da su potapanje izazvale dve eksplozije izazvane kvarom na jednom od torpeda. Medjutim, šef ruske vojne istražne komisije, Vladimir Ustinov, tvrdi da to nije taèno.

Ustinov je na ruskoj televiziji izjavio da su proizvodjaèi sigurni da njihov torpedo nije mogao da izazove eksploziju. On je rekao da balistièki struènjaci sada pregledaju spoljašnost Kurska tragajuæi za moguæim dokazima da je u pitanju bio sudar.

Veštaci bi mogli da steknu bolju sliku o tome šta je izazvalo potapanje podmornice iduæeg leta, kada bude preduzeta obimna operacija za vadjenje njenog teško ošteæenog pramca, koji je ostao na dnu barencovog mora. Pored vadjenja tela poginulih i uklanjanja 20 krstareæih raketa, koje su još uvek u unutrašnjosti podmornice, predstoji i vadjenje nuklearnog goriva iz dva njena reaktora. Ruski struènjaci kažu da su zadovoljni što su reaktori ostali netaknuti, ali kažu da bi ostali sistemi koji ih opslužuju mogli da budu ošteæeni. Ako je tako, to bi moglo da stvori dodatne probleme. Kada oni budu rešeni, iz trupa podmornice æe biti potpuno demontirana sva oprema, što bi moglo da potraje najmanje šest meseci.

XS
SM
MD
LG