Linkovi

Taliban bi mogao da dobije pojaèanje - 2001-10-29


Okupljajuæi deèake, veæinom iz osiromašenih porodica i izbeglièkih logora u Pakistanu, neke od islamskih škola nude program u velikoj meri baziran na muslimanskoj svetoj knjizi Koranu. Verske škole, kao što je medresa ”Hakanija,“ takodje su regrutni centri militantnih islamskih grupa koje traže vatrene, mlade borce. Medresa ”Hakanija“ nalazi se u pograniènom gradu Pešavaru i njen upravnik je jedan od vodeæih pakistanskih islamskih lidera, Samiul Hak. U školi je sa ponosom istaknut spisak najboljih djaka, medju kojima su neki od visokih lidera Talibana, u susednom Avganistanu. Prošle nedelje, Hak je na redovnoj godišnjoj ceremoniji u Hakaniji uruèio diplome grupi od više od hiljadu uèenika.

Ta ceremonija je predstavljala prekretnicu u životu mladih uèenika, od kojih su najstariji u ranim dvadesetim godinama. Na njihovim glavama bili su beli turbani namenjeni diplomcima. Dižuæi ruke u vazduh, ispod postera Osame bin Ladena, bogoslovi su se zaklinjali da æe preæi u Avganistan i pridružiti se borbi protiv Sjedinjenih Država. Obraæajuæi se okupljenima, upravnik Samiul Hak osudio je snage koje bombarduju Avganistan.

Hak kaže da se Bog Amerikancima sveti antraksom zato što pokušavaju da ubiju talibanskog lidera mulu Omara i osumnjièenog teroristu Osamu bin Ladena. Neki od mladiæa plakali su od muke dok se drugi govornik molio Bogu da kazni ugnjetaèe. Još suza je krenulo kada su sveštenici podsetili na muke mule Mohamada Omara, lidera Talibana. Ali, posle gotovo tri nedelje bombardovanja, Talibani tvrde da su im trupe netaknute, da su mula Omar i Osama bin Laden živi i da se osumnjièeni terorista neæe predati. Uprkos tvrdnjama avganistanske opozicije da Talibani masovno dezertiraju, o tome za sada ima malo dokaza. Analitièari kažu da je to zato što je lojalnost muli Omaru osnovni princip talibanskog pokreta. Rasul Bakš Rais je profesor na univerzitetu Kvaid-e-Azam, u Islamabadu: ”Rekao bih da je mula Omar kljuèni element koji održava jedinstvo u tom pokretu. Kada njega ne bi bilo, ne mislim da bi ijedan od talibanskih lidera uspeo da prikupi toliku podršku koja bi mu bila dovoljna za oèuvanje jedinstva,“ kaže Rasul Bakš Rais. Drugi faktor koji povezuje Talibane je manjak politièke alternative u post-talibanskom Avganistanu. Mušahid Husein je struènjak za spoljnu politiku u Islamabadu.

”Ukoliko nema održive politièke alternative koja ima podršku Zapada i Pakistana, ne možemo govoriti o razdruživanju Talibana,“ kaže on. ”Za sada se tako nešto nije desilo. Osim toga, Talibani su Avganistanci, borci. Rat i borba sa modernom tehnologijom za njihov narod i kulturu nisu nova iskustva. To su u stvari ljudi koji nemaju mnogo šta da izgube.

Analitièari smatraju da æe entuzijazam uèenika verskih škola kakva je medresa Hakanija možda obezbediti veoma bitnu podršku Talibanima u vodjenju gerilskog rata. A to bi bilo kojoj post-talibanskoj vladi veoma otežalo stabilizaciju i upravljanje tom zemljom razorenom višegodišnjim ratovanjem.

XS
SM
MD
LG