Linkovi

Raste potražnja za proizvodima namenjenim jaèanju bezbednosti - 2001-10-27


Tetrakor (Tetracore) je mala kompanija - proizvodjaè plastiène naprave za brzo otkrivanje antraksa i drugih toksina. Potražnja za proizvodima te kompanije je neverovatno porasla. Isti je sluèaj sa drugim proizvodima koji su vezani za odbranu od biološkog rata, bez obzira da li se radi o antibioticima ili novim lekovima za jaèanje imunološkog sistema. Predsednik Udruženja biotehnološke industrije, Karl Feldbaum (Carl Feldbaum), je izjavio da, mada su cene akcija na berzi generalno pale, akcije kompanija koje proizvode sprave vezane za odbranu od biolosskog rata - rastu: ”Pretnja od bioterorizma je bila apstraktna do nedavne epizode sa antraksom. Ljudi sada obraæaju pažnju na dalji razvoj amerièke industrije za proizvodnju vakcina, te je stoga nastupila kompletno nova era u pogledu kljuène važnosti amerièke biotehnološke industrije za nacionalnu bezbednost“.

Putovanje avionima je dramatièno opalo, ali fabrika Temko (Temco), kompanija iz Severne Karoline, koja pravi delove za avione, ovih dana radi danonochno. Razlog je taj što je Temko projektovao ojaèanu èeliènu šipku koja može da bude postavljena u pilotskoj kabini kako bi se spreèilo da bilo ko u nju udje tokom leta. U svetlu teroristièkih napada, inženjer ove kompanije, Rick Salantiri kaže da je ta šipka veoma tražena: ”Postoji zaista veoma fokusirano nastojanje svih avio kompanija da obezbede svoje pilotske kabine. Mi danonochno proizvodimo te delove i prodajemo ih avio-kompanijama. Projekat poput ovog svakako ima pozitivan uticaj na angazzovanje novih sluzzbenika i obezbedjenje dodatnih izvora zarade za kompaniju“.

Biznis takodje cveta za kompanije koje razvijaju kompjutersku tehnologiju kojom se ljudi identifikuju putem jedinstvenih karakteristika poput otisaka prstiju. Džozef Atik (Joseph Atick), èija kompanija Vizioniks (Visionics) pravi softver koji mozze da identifikuje kriminalce ili pak teroriste iz daljine konfiguracijom njihovih crta lica, kaže da je njegova firma višestruko poveæala obim svog poslovanja od 11. septembra: ”Pola sata nakon dogadjaja od 11. septembra naš je telefon je poèeo da zvoni neprekidno i do te mere su pristizali novi zahtevi da smo morali da poveæamo proizovdnju i angažujemo nove ljude da bi izašli u susret zahtevima kupaca. Primali smo pozive iz zemalja širom sveta“. I dok raste pritisak za poboljšanje bezbednosti na aerodromima i u kompanijama, gospodin Atik kaže da raste obim poslovanja onih koji mogu da pronadju naèine za ispunjavanje tih zahteva.

XS
SM
MD
LG