Linkovi

Amerikanci posle teroristièkih napada - istraživanje javnog mnjenja - 2001-10-27


Nacionalni centar za istraživanje javnog mnjenja, pri Èikaškom univerzitetu, poèeo je da poziva telefonom Amerikance širom zemlje, samo dva dana nakon napada od 11-og septembra. Istraživaèi su razgovarali sa oko 2100 ispitanika na temu kakav efekat su napadi imali na njih. Jedan od autora istraživanja, Kenet Rasinski, kaže da je 97% ispitanih osoba izjavilo da imaju jaèe oseæanje nacionalnog ponosa, da 77% ima veliko poverenje u oružane snage, a oko dve treæine anketiranih je reklo da smatraju da njihovi sunarodnici žele da pomognu i da su fer: ”To je vrsta fenomena, da se ljudi povezuju kada naidje kriza, a ovo je kriza nacionalnih razmera“.

Oko 500 anketiranih žive u oblasti Njujorka i njihovi odgovori su obradjivani zasebno od ostalih ispitanika. Gospodin Rasinski kaže da Njujorèani imaju slièna oseæanja, kao i ostatak zemlje, po pitanju nacionalnog ponosa i poverenja u vlast, ali da je kod njujorèana bilo više verovatno da imaju i fizièke simptome kao rezultat napada: ”Ljudi su se oseæali pomuæeno i konfuzno, nisu mogli da jedu nakon napada, nisu mogli da spavaju, bili su uznemireni i nervozni i slièno“.

Istraživaèi su otkrili da je oko polovine ispitanika dalo priloge dobrotvornim organizacijama. Tokom proteklih nedelja se, u razne fondove za pomoæ i nesreæe, slilo se više od jedne milijarde dolara. Autori istraživanja uporedjuju oseæanja Amerikanaca nakon teroristièkih napada sa onima koja su izražena u istraživanju sprovedenom nakon ubistva predsednika Kenedija, 1963-e godine. Gospodin Rasinski kaže da je ubistvo Kenedija Amerikance uèinilo pomuæenim, otupelim i nervoznim, dok su napadi od 11-og septembra veliki broj Amerikanaca razljutili: ”Ljutnja je bila preovladjujuæi odgovor, velike kolièine ljutnje, èak i više nego nakon Kenedijevog ubistva. Tada – 1963-e – je oèito postojala neka vrsta oseæanja da je u pitanju sramotna stvar. Sada se jako mali broj ljudi tako oseæao“.

Nacionalni centar za istraživanje javnog mnjenja svake godine, u okviru svog opšteg istraživanja društva, sprovodi anketu o nacionalnom ponosu i povrenju. Gospodin Rasinski kaže da je sadašnje amerièko poverenje u institucije, kao što su Kongres, organizovana religija i korporacije, na najvišem nivou u poslednjih 30 godina.

XS
SM
MD
LG