Linkovi

Predsednik Buš potpisao zakon o merama protiv terorizma - 2001-10-27


Novim zakonom se vlastima daje pravo da pritovre osumnjièene teroriste na sedam dana bez podizanja otpužnice, dok su nalozi za hapšenje važeci u svim lokalnim jurisdikcijama. Istražitelji æe lakše nadgledati elektronsku poštu i razgovore mobilnim telefonom i poveæaæe se kontrola nad pranjem novca. Novim zakonom se predvidjaju duže zatvorske kazne za sve osudjene za terorizam i oštrijekažnjavanje onih koji poseduju biološko oružje. Predsednik Buš je ukazao da æe nova ovlašæenja biti primenjivana sa hitnošæu nacije koja je u ratu:”Danas preduzimamo bitan korak u poražavanju terorizma dok istovremeno štitimo ustavna prava svih Amerikanaca. Mojim potpisom, taj zakon æe dati obaveštajnim i kriminalistièkim službama nova sredstva za borbu sa prisutnom opasnošæu.”

Neki kritièari smatraju da æe zbog tog zakona prava Amerikanaca na privatnost biti podložnija kršenju. No, zakonski predlog je lako usvojen u Kongresu, iako su zakonodavci uzeli u obzir tu zabrinutost i obeæali da æe revidirati novi zakon kroz èetiri godine. Predsednik Buš je ukazao da je dvostranaèka podrška tom zakonskom predlogu pokazala da su Amerikanci ujedinjeni u svojoj rešenosti da zaustave one koji žele da nanesu štetu Americi: “Promene koje stupaju na snagu danas pomoæi æe da se suprotstavimo pretnji sa kakvom se nije nikada suoèila ni jedna druga zemlja.Videli smo neprijatelje u èinu ubistva hiljada nedužnih ljudi. Oni nemaju savesti. Sa teroristima se ne može rezonovati.“

Predsednik je naglasio da æe teroristi biti gonjeni, poraženi i izvedeni pred lice pravde. Prema njegovim reèima, novim zakonom se vlastima daju veæa ovlašæenja u razbijanju teroristièkih mreža i zaustavljanja terorista pre nego što napadnu.

XS
SM
MD
LG