Linkovi

Senat usvojio zakonski predlog o merama protiv terorizma - 2001-10-26


Zakonski paket proširuje prava organa reda i mira u pogledu prisluškivanja i elektronskog praæenja, i pooštrava kazne za finansiranje i pružanje utoèišta teroristima. Predsednik Buš je zatražio takve zakonske mere ubrzo posle napada 11. septembra na Svetski trgovinski centar i Pentagon. Senator Orin Heè iz Pensilvenije je lider republikanaca u senatskom odboru za pravosuðe: “11. septembra skoro 6,000 ljudi je izgubilo život i svi su oni izgubili graðanske slobode. Naš je posao da obezbedimo da niko ne izgubi ni život ni gradaðanska prava. Mnogo smo radili na tome da bude uravnotežen zakonski predlog, koji doslovce štiti graðanske slobode, u skladu je sa Ustavom i istovremeno organima reda i zakona pruža sredstva koja nisu imali na raspolaganju veæ dugi niz godina, koja u stvari nikada nisu imali.”

Zakonski predlog je kompromisno rešenje izmeðu predloga Predstavnièkog doma i Senata, i njegove odredbe su slabije od onih koje je tražio sekretar za pravosuðe, Džon Eškroft. Prema konaènom zakonskom predlogu, važnost ovlašæenja za prisluškivanje i elektronsko osmatranje istièu kroz èetiri godine. Neki zakonodavci su zahtevali klauzulu o ogranièenom trajanju zakonskih propisa iz straha da bi takva proširena prava mogla da budu zloupotrebljena u buduænosti. Jedan od najkontroverznijih aspekata prvobitnog predloga odnosio se na deo kojim je sekretaru za pravosuðe trebalo da se da pravo da neogranièeno vreme drži u pritvoru imigranta osumnjièenog za terorizam. Uèesnici pregovora izmeðu Predstavnièkog doma i Senata su uveli obavezu sekretara za pravosuðe da odmah pokrene proceduru deportacije takve osobe, podigne kriviènu optužnici ili u roku sedam dana oslobodi osumnjièenu osobu. Predsedavajuæi senatskog odbora za pravosuðe, demokrata Petrik Lehi iz Vermonta je zadovoljan kompromisnim rešenjem: “Želeli smo zakon pomoæu kojeg æe zemlja biti zaštiæena, bezbednija, i obezbediti zaštitu naših sloboda. To smo postigli”.

Meðutim, demokrata Ras Fajngold iz Viskonsina, jedini senator koji je glasao protiv zakonskog predloga, smatra da se novim zakonskim odredbama nedovoljno štite graðanske slobode: “Imamo veliki razlog za zabrinutost i lièno sam zabrinut èinjenicom da su u proteklih šest nedelja Kongres i zemlja izgubili svoju predanost tradicionalnim graðanskim slobodama.” Samo jedan èlan Senata, demokrata Meri Lendro, uzdržala se od glasanja.

XS
SM
MD
LG