Linkovi

Predsednik Buš nastoji da podstakne ekonomiju - 2001-10-24


Predsednik Buš kaže da se pored borbe sa terorizmom, Amerika takodje bori i za nastavak svog ekonomskog razvoja, ometenog teroristièkim napadima od 11. septembra i nedavnim sluèajevima antraksa: ”Borimo se na dva fronta. Imamo rat kod kuæe, i deo tog rata je nastojanje da naša ekonomija nastavi sa rastom. Kada su teroristi udarili na našu domovinu, mislili su da æemo popustiti. Mislili su da æe nam se ekonomija srušiti, to je ono što su hteli. Ali, oni ne razumeju Ameriku. Oni ne razumeju preduzetnièki duh u našoj zemlji. Oni ne razumeju duh radnih ljudi u Americi“.

Govoreæi u lokalnoj štamparskoj kompaniji u Merilendu, predsednik Buš rekao je okupljenima da želi da ubrza seriju sniženja poreza, dajuæi više novca potrošaèima, obezbedjujuæi sniženja za porodice sa niskim prihodima i dozvoljavajuæi preduzeæima da od poreza odbijaju više troškova za nabavku nove opreme: ”Potrebno je da ubrzamo smanjenje poreza koje æe se inaèe desiti. Drugaèije reèeno, umesto da èekamo da sledeæe godine dobijemo manje poreze, hajde da to uèinimo ove godine da bi pojaèali kupovnu moæ gradjana. Potrebno nam je više novca za potrošnju, pogotovo što uskoro ulazimo u božiænu sezonu. Želimo da nam potrošaèi oseæaju samopouzdanje“.

Predsednik Buš kaže da se deo samopouzdanja stièe i zaštitom bezbednosti domovine. Iako kaže da za sada nema ozbiljnih dokaza koji bi povezali širenje antraksa sa teroristièkim napadima od 11. septembra, predsednik istièe da su obe akcije izveli ”zli“ ljudi koji žele da povrede Ameriku. On dodaje da vlada èini sve da zaštiti gradjane od buduæih napada i da kazni odgovorne za nasilje.

XS
SM
MD
LG