Linkovi

Avganistan u središtu rusko-francuskih razgovora - 2001-10-24


Ruski ministar inostranih poslova Igor Ivanov je pred novinarima rekao da su se Rusija i Francuska složile o potrebi formiranja široko zasnovane vlade u Avganistanu. On je rekao da takva vlada treba da ima meðunarodnu podršku i da ne sme više pružati utoèište teroristima. Ivanov nije nabrojao koje konkretne grupacije treba da budu zastupljene u buduæoj vladi.

I Sjedinjene Države se slažu da buduæa avganistanska vlada treba da bude široko etnièki reprezentativna, ali takoðe navode da bi u nju mogli biti ukljuèeni i umereni èlanovi vladajuæeg Talibana. Moskva se tome protivi. Nakon sastanka sa ruskim funkcionerima, ukljuèujuæi predsednika Vladimira Putina, francuski premijer Lionel Žospen je rekao da terorizam predstavlja pretnju civlizaciji i da se protiv njega treba boriti gde god je prisutan, ukljuèujuæi i Èeèeniju. Rusija odavno insistira na stavu da borba protiv pobunjenièkih separatista u èeèenskoj republici predstavlja borbu protiv terorizma. Ruske trupe su bile optužene za èesto kršenje ljudskih prava u Èeèeniji. Premijer Žospen je pozvao na poštovanje ljudskih prava i izbegavanje civilnih žrtava. No, njegove primedbe su ocenjene kao nešto mekše i manje kritiène u odnosu na prošle komentare stranih lidera.

U intervjuu ruskoj državnoj televiziji, Žospen je rekao da su sporazumi iz vremena Hladnog rata i dalje bitni za globalnu stabilnost, ali da bi neki od njih mogli da budu izmenjeni. To se odnosilo na Sporazum o antibalistièkim raketama iz 1972. godine, koji Sjedinjene Države žele da izmene radi izgradnje novog protivraketnog štita. Rusija se protivi takvim planovima, ali je ostavila otvorena vrata za razgovore. Ruski ministar inostranih poslova Ivanov je takoðe održao sastanak sa predsedavajuæim Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Mirèom Džoanom, koji je izneo mišljenje da bi OEBS, koji obuhvata zemlje NATO-a i Rusiju, trebalo da preuzme vodeæu ulogu u dugoroènoj borbi protiv terorizma.

XS
SM
MD
LG