Linkovi

Haški sud ukinuo presude trojici bosanskih Hrvata - 2001-10-23


Braæa Zoran i Marjan Kupreškiæ, kao i njihov rodjak Vlatko Kupreškiæ, oslobodjeni su iz zatvora u Hagu u kome su proveli èetiri godine. Ta tri bosanska Hrvata su bila osudjena na zatvorske kazne u rasponu od 6 do 10 godina, zbog uèešæa u etnièkom èišæenju Muslimana u selu Ahmiæi, u centralnoj Bosni, pre osam i po godina. Apelaciono veæe suda je saopštilo da je sudjenje bilo pogrešno i da su se tužioci oslanjali na nejasnu optužnicu i sumnjive iskaze svedoka. Apelaciono veæe kaže da se sud nije pozabavio nepodudarnostima izmedju izjava svedoka i da je doneo, kako je reèeno, kritièno pogrešne procene dokaza protiv trojice optuženih.

Apelaciono veæe je pored toga smanjilo kaze dvojici drugih bosanskih Hrvata osudjenih u istom procesu. Presuda Vladimiru Šantiæu, smanjena je sa 25 na 18 godina zatvora, a Dragu Josipoviæu sa 15 na 12 godina.

Ukidanje presude trojici Kupreškiæa predstavlja do sada najveæu presudu Apelacionog veæa i najsnažniji udarac za glavnog tužitelja tribunala, Karlu del Ponte, koja se trenutno nalazi u Jugoslaviji gde vrši pritisak za izruèenje preostalih osumnjièenih za ratne zloèine. Gospodja del Ponte kaže da su vlasti u Srbiji i Crnoj Gori prestale da saradjuju sa tribunalom otkada je srpska vlada u junu izruèila bivšeg predsednika Slobodana Miloševiæa. Jugoslovenska savezna vlada odavno tvrdi da je haški tribunal pristrasan na štetu Srba. Nekolicina od onih protiv kojih je sud podigao optužnicu još uvek uživa imunitet. Jedan od njih je predsednik Srbije Milan Milutinoviæ, a najmanje još trojica su èlanovi parlamenta.

XS
SM
MD
LG