Linkovi

Karla del Ponte nezadovoljna saradnjom Beograda - 2001-10-22


Jasno je da je saradnja blokirana na federalnom nivou iz politièkih razloga koji za Haški tribunal nisu relevantni, rekla je Del Ponteova na konferenciji za novinare, posle razgovora sa srpskim premijerom Zoranom Ðinðiæem i republièkim ministrima pravde Vladanom Batiæem i unutrašnjih poslova Dušanom Mihajloviæem. Del Ponteova j pozvala sve vlasti u Jugoslaviji da deblokiraju saradnju, jer je u interesu svih da Haški tribunal svoj rad uspešno privede kraju. Jugoslovenske vlasti znaju identitet svih sedam osoba koje su na zapeèaæenim optužnicama Meðunarodnog kriviènog suda u Hagu, a za koje se smatra da su u Jugoslaviji, naglasila je Del Ponteova. Posle naših septembarskih razgovora i godina opstrukcije, oèekivala sam pun pristup svim dokazima, ali pomaka nema, rekla je glavni tužilac i kao apsolutno neprihvatljivo ocenila to što posle osam godina postojanja Haškog tribunala jugoslovenska vlada i dalje odbija da prizna njegov statut. Zbog odbijanja jugoslovenskih vlasti da omoguæe pun pristup svim informacijama, javlja se sumnja da ljudi na vlasti nisu spremni da se suoèe sa istinom, rekla je Karla del Ponte i ocenila da premijer Ðinðiæ i Vlada Srbije u nekim aspektima pokušavaju da obezbede saradnju, ali da je ona dosta spora.

Glavni tužilac Haškog tribunala nije želela da odgovara na pitanja novinara, a pred izveštaèima nije se pojavio niko od njenih sagovornika. Sa Karlom del Ponte susreo je i savezni ministar pravde Savo Markoviæ koji je posle razgovora izjavio da je Karla del Ponte ovog puta bila mnogo rezolutnija u svojim zahtevima i da je prethodno razgovor bio mnogo ugodniji od današnjeg. Centralno pitanje je dinamika, odnosno ubrzanje, dalje saradnje sa Tribunalom u Hagu i izruèenje glavnih optuženih Haškom sudu, rekao je ministar Markoviæ.

Pre sastanka sa Karlom del Ponte srpski ministar policije Dušan Mihajloviæ izjavio je da je obavešten da æe se admiral u penziji Vojske Jugoslavije Miodrag Jokiæ dobrovoljno predati Haškom tribunalu, koji ga je optužio za ratne zloèine poèinjene na podruèju Dubrovnika 1991. godine. Jokiæ æe otiæi èim prikupi potrebnu dokumentaciju jer je on praktièno izbaèen iz Vojske poèetkom 1992. godine, a Vlada Srbije æe svakome ko se dobrovoljno preda Haškom tribunalu obezbediti svu potrebnu pomoæ i garancije da do suðenja boravi u Srbiji, rekao je Mihajloviæ.

XS
SM
MD
LG