Linkovi

I pored antiamerièkih  protesta, Muslimani u jugoistoènoj Aziji nisu militantni - 2001-10-12


Nasilni protesti svakodenvno potresaju Džakartu i druge gradove u Indoneziji od kako su u nedelju poèeli napadi na Taliban i teroristièke ciljeve u Avganistanu. Demonstranti zahtevaju okonèanje vazdušnih napada i traže od Džakarte da prekine diplomatske odnose sa Vašingtonom.

U Maraviju, na jugu Filipina, gde veæinu stanovnika èine Muslimani, demonstranti su palili amerièke zastave i slike predsednika Džordža Buša. U Maleziji pan-melezijska Isalamska partija pozvala je Ujedinjene nacije da Sjedinjene Države proglasi teroristièkom državom.

Takvo neslaganje sa sopstvenim vladama i Sjedinjenim Državama dolazi od muslimanskih aktivista, od kojih su mnogi sledbenici miltantantne fundamentalistièke verzije Islama. Medjutim muslimanski teolog Abdulaziz Sahedina ukazuje da gnevni protesti vuku koren iz socijalnih, politièkih i ekonomskih uslova.

SAHEDINA:“Generalno gledano, period krize i tenzija poèinje kada se zabrane politèka prava. U takvim trenucima Islam obezbedjuje neku vrstu opravdanja koje kaže: istina je, nepravedna vladavina ne bi trebala biti tolerisana i èovek ne bi trebalo da prihvati proganjanja“.

Profesor Sahedina je Musliman iz Tanzanije koji predaje teologiju na Univerzitetu države Virdžinija i èesto putuje u Maleziju i Indoneziju.

SAHEDINA:“Nije sve poèelo tako što su Muslimani uzeli islamske knjige i rekli - to je ono što nam je reèeno da radimo. Pre bi se moglo reæi da je to bila reakcija na politèku i socijalnu realnost i da su ljudi jednostavno rekli “èekajte malo, hajde da pogledamo naše izvore. Šta nas je uèio prorok? Šta je to u prorokovom uèenju što bi mogli primeniti danas? Tako su saznali da je prorok rekao da je cutanje o nepravdi skoro isto što i uèestvovanje u nepravdi“.

Zakaria Ahmad, profesor na Odseku za jugoistoènu Aziju, Univerziteta države Ohajo, istièe da muslimanski militanti tvrde da preduzimaju akcije u božije ime, što, kako dodaje, svakako ima uticaj na neke ljude. Medjutim, tvrdi profesor Ahmad, veæina Muslimana u jugoistoènoj Aziji nije militantna.

AHMAD:“Islam je religija mira i prema tome kada ljudi èine takve stvari oni to oèigledno rade iz politièkih razloga. Naravno oni kazu da je sve to u ime religije. U veæini sluèajeva videæete da je terorizam u osnovi osudjen od veæine Muslimana. Mislim da isto smatraju i politièka rukovodstava veæine zemalja u jugoistoènoj Aziji. Medjutim to je vrlo teška i kompleksna rasprava“.

Profesor Ahmad, Musliman iz Singapura, ukazuje da veæinu Muslimana u jugoistoènoj Aziji èine Suniti, a ne Šiiti, dodajuæi da oni generalno gledano strogo poštuju versku proceduru, poput molitvi pet puta dnevno i posta tokom meseca Ramadana. Profesor Abdulaziz Sahedina istièe da Muslimani u jugoistoènoj Aziji uglavnom upražnjavaju takozvanu Šafi verziju Islama, koja je slièna onoj koja se upražnjava u Egiptu i Jordanu. Profesor Sahedina tu verziju Islama opisuje kao blagu i tolerantnu.

SAHEDINA:“Na primer postoji pravo žena da u predbraèni ugovor unesu odredbu da u sluèaju da muž poène pregovore sa drugom ženom ona ima pravo da pokrene brakorazvodnu parnicu. Tako nešto nije prihvaæeno kod Hanafi Muslimana, u Pakistanu i drugim oblastima gde su Hanafi Muslimani u veæini. Èinjenica je da u Šafi verziji postoji tolerancija koja priznaje pravo žena na razvod što druga uèenja zabranjuju.“

Profesor Sahedina kaže da Islam u jugoisotènoj Aziji ponekad predstavlja kombinaciju misticizma i lokalnih obièaja i karakteristika. Kao primer on navodi èinjenicu da obeležavanje rodjenja proroka Muhameda èesto ukljuèuje proslave i muziku koje predstavljaju mešavinu azijskih tema i muslimaskih verskih obreda.

XS
SM
MD
LG