Linkovi

Konferencija za štampu u Pentagonu - 2001-10-10


U dosadašnjim amerièkim napadima talibanska protivavionska odbrana je uglavnom uništena, što sada dozvoljava amerièkim avionima da deluju danonoæno. Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je rekao izveštaèima u Pentagonu da to znaèi da vojni planeri sada mogu da predju na drugu fazu kampanje:

”Dobro se kreæemo ka našem cilju stvaranja uslova neophodnih za sprovodjenje neprekidne kampanje za iskorenjivanje terorista,“ rekao je Ramsfeld.

Analitièari vojnih pitanja smatraju da ”neprekidna kampanja“ verovatno oznaèava upotrebu amerièkih kopnenih snaga, možda ubaèenih uz pomoæ helikoptera, koje bi tragale za teroristima. Predstavnici Pentagona kažu da ništa nije iskljuèeno, ali odmah dodaju da ne žele da iznose ništa o tekuæim ili buduæim operacijama. Oni takodje upozoravaju da fraza koju je upotrebio Donald Ramsfeld, o ”iskorenjivanju terorista,“ možda ukazuje na moguænost kopnenih operacija, ali da ne znaèi da æe do njih sigurno doæi. Jedan od funkcionera odbrane je rekao za Glas Amerike da: ”postoje razni naèini da se iskorene ti ljudi.“ On medjutim nije ponudio nikakve dodatne informacije.

Druga sredstva koja stoje na raspolaganju oružanim snagama za prodiranje u podzemna skrovišta su teške bombe za probijanje bunkera. Sekretar Ramsfeld i naèelnik Združenog generalštaba oružanih snaga, general Rièard Majers, izražavaju nadu da amerièki vazdušni udari možda primoravaju teroriste i njihove pristalice da budu stalno u pokretu. To bi od njih moglo da napravi, kako je Ramsfeld rekao, ”pokretne mete“ za amerièke avione.

”Prikupljaæemo dodatne obaveštajne podatke sa terena i putem drugih izvora, koje æe nam omoguæiti da napadnemo te pokretne mete, a to znaèi da treba èekati da se one pojave,“ rekao je Ramsfeld, dodajuæi da veæ ima nekih nagoveštaja da se to dogadja:

”Mi veæ dobijamo deliæe informacija da se nešto slièno veæ dogadja,“ kaže on. ”Veoma je teško to proveriti, ali je prilièno jasno da Taliban i al-Kaida oseæaju izvestan pritisak.“

Pored amerièkih vazduhoplovnih i pomorskih snaga u tom regionu, neke kopnene snage su veæ stigle u Uzbekistan, koji se na jugu granièi sa Avganistanom. Druge grupe, obuèene za operacije na kopnu, nalaze u amfibijskim jedinicama na moru. Izvestan broj elitnih, specijalnih snaga možda je veæ u Avganistanu, na zadacima izvidjanja i osmatranja. Sve te jedinice su verovatno osposobljene za zadatke traganja i uništavanja neprijatelja, koji su usmereni ka Talibanu i teroristièkoj mreži al-Kaida.

XS
SM
MD
LG