Linkovi

Narodna banka uvela prinudne mere nad bankom braæe Kariæ - 2001-10-10


Guverner centralne jugoslovenske banke Mlaðan Dinkiæ izjavio je da se Narodna banka, uzimajuæi u obzir znaèaj Astra banke za finansijski sistem zemlje, odluèila da u tu banku uvede prinudnu upravu u narednih šest meseci, jer od deset kriterijuma ispravnog poslovanja, Astra banka ne ispunjava osam. U bilansu stanja Astra banke najveæi deo èini gotovina od oko 78 miliona dolara. Meðutim, pokazalo se da taj novac nije u zemlji, veæ da je više od èetiri petine tih para plasirano na raèune jedne of-šor jedinice na Kipru, a kontrolori Narodne banke Jugoslavije utvrdili su da su tim novcem kreditirani èlanovi porodice Kariæ. Na raèun Bogoljuba Kariæa, u 1999. godini, uplaæeno je 8,7 miliona maraka, a u 2000. – 9,7 miliona maraka, dok je Sretenu Kariæu uplaæeno tri miliona maraka a Zoranu Kariæu – 2,8 miliona maraka. Taj novac je, prema reèima guvernera Dinkiæa, korišæen za izgradnju Kariæevih vila na Dedinju. Radom Astra banke na Kipru i u Beogradu dobijeno je veoma rizièno poslovanje koje ugrožava i likvidnost i solventnost te banke. Verujem da gospodin Kariæ može taj novac da vrati u zemlju kako bi zadovoljio potrebe deponenata u Srbiji, a u tome æe mu pomoæi i naši kontrolori, rekao je guverner Dinkiæ.

Generalni direktor Astra banke Mirjana Mirosaviæ izjavila je da za poslovnicu te banke na Kipru neæe biti problema da u roku od šest meseci reši zahtev Narodne banke Jugoslavije oko spornih 36 miliona dolara. Sada je za Astra banku najvažnije da se ne poljulja poverenje deponenata, pošto su plasmani na Kipru procenjeni kao relativno rizièni, rekla je direktorka Mirosaviæ.

Povodom optužbi predsednika Skupštine Vojvodine Nenada Èanka koje je izrekao na raèun državne televizije, burno reagujuæi zbog izbora novog rukovodstva Radio-televizije Novi Sad, danas stižu reakcije iz Beograda. Èlanovi Upravnog odbora RTS oštro su kritikovali Nenada Èanka zbog upada u Televiziju Novi Sad, optužujuæi ga za ”nasilje i uzurpaciju vlasti po ugledu na režim Slobodana Miloševiæa.“

I Demokratska stranka Srbije oštro je kritikovala upad Èanka i zapitala Vladu Srbije kako æe sankcionisati Èankove postupke u kojima ima elemenata kriviènog dela. Tim povodom se oglasio i generalni direktor Radio-televizije Srbije Aleksandar Crkvenjakov. ”Na strani Nenada Èanka nisu ni pravo, ni pravda, ni istina, ni logika,“ rekao je Crkvenjakov. ”Gospodin Èanak nije postavljao pitanje ovlašæenosti Upravnog odbora RTS da postavlja glavnog i odgovornosg urednika i direktora u RTV Novi Sad sve vreme trajanja konkursa i uèestvovao je u traženju kandidata. Problem se pojavio tek kada Upravni odbor RTS nije glasao za Èankovog kandidata. Moram da kažem da ni direktora RTS nije birala Skupština nego upravni odbor,“ rekao je Crkvenjakov.

XS
SM
MD
LG