Linkovi

Amerièka štampa o napadima na Avganistan - 2001-10-10


Neobièna priroda rata sa talibanskim režimom u Avganistanu i bin Ladenovom teroristièkom organizacijom zagolicala je maštu dnevnika ”San Francisko kronikl:“

”Širom zemlje, Amerikanci nastoje da shvate ovaj konflikt bez presedana. Tragamo za poznatim reènikom i umirujuæim metaforama. Ali reèi nam izmièu. Suoèeni smo sa situacijom jedinstvenom u istoriji èoveèanstva. Ovo nije Drugi svetski rat, Hladni rat, Vijetnamski rat ili Zalivski rat. Ovo èak nije rat u klasiènom smislu reèi. Borba sa terorizmom je kao ni jedna do sada... borba kojoj se ne vidi kraj.“

Na istu temu komentariše i dnevnik ”Denver post,“ iz Kolorada:

”Amerikanci moraju da se pripreme za veoma dug rat koji æe tražiti strpljenje i odluènost, kakve ovoj zemlji nisu bile potrebne veæ jednu generaciju.“

List ”Sijetl tajms,“ koji izlazi u državi Vašington, pozdravlja snažnu podršku saveznika u NATO-u i Rusije, dok u Džordžiji, dnevnik ”Augusta kronikl“ bez uvijanja iznosi izazove ovog sukoba. ”Znaæemo ako budemo poèeli da gubimo - naša civilizacija i naš naèin života biæe u ruševinama,“ kaže taj list. Mnogi drugi dnevnici smatraju da Sjedinjene Države moraju da se nadmeæu, ne samo na vojnom polju nego i na polju informacija:

”Otrežnjujuæa istina jeste da bin Ladenova zlobna mešavina verskih propovedi i antizapadne demagogije ima pozitivan odjek u mnogim muslimanskim zemljama, naroèito medju siromašnima i ugnjetenima. Oni su dovoljno brojni da zastraše inaèe prijateljske vlade da se uzdrže od davanja podrške kampanji. Rat sa terorizmom æe biti dobijen samo ako ta ekstremistièka ideologija bude poražena i raskrinkana, baš kao komunistièka ideologija tokom Hladnog rata.“

Nekoliko dnevnika u svojim uvodnicima razmišlja o Avganistanu posle Talibana. List ”Orlando sentinel,“ sa Floride, ovako to sumira:

”Dok se kampanja nastavlja, Amerikanci bi trebalo da poènu da razmišljaju èemu bi ona mogla da vodi i kakva bi trebalo da bude uloga Sjedinjenih Država. To obuhvata zamenu sadašnje avganistanske vlade, koja izaziva nevolje, jednom stabilnom vladom koja neæe pretiti nikome. To æe predstavljati neobièan izazov za predsednika Buša koji je došao na položaj obeæavajuæi da se neæe baviti izgradnjom novih država. Ali situacija u Avganistanu ne ostavlja moguænost izbora.“

Na kraju, dnevnik ”Pitsburg post-gazet“ završava svoj komentar na pozitivnu notu, primeæujuæi da su Sjedinjene Države otpoèinjuæi novi rat, najzad završile jedan stari - potpisivanjem trgovinskog ugovora sa Vijetnamom.

XS
SM
MD
LG