Linkovi

Teroristi protiv vojnika - 2001-10-10


Teroristièka mreža “Al kaida” Osame bin Ladena je odgovorna za ubistvo hiljada nenaoružanih civila u Sjedinjenim Državama i Africi. Bin Laden tu klanicu naziva “svetim ratom” i tvrdi da sledi islamska uèenja. Ali kako ta ista uèenja jasno ukazuju, teroristièki napadi, poput onih na Svetski trgovinski centar i Pentagon, nemaju u sebi nikakvu svetost. Oni su najizopaèenije zlo – tim veæ kada se poèinjava u ime islama.

Muslimanski vojnici su prema islamskom tradicionalnom pravu obavezani da ne napadaju bespomoæne civile. Samoubilaèki napadi su takoðe strogo zabranjeni. Jedan muslimanski ratnik može da se bori do smrti, ali ne sme da ubije ni sebe ni bespomoæne civile. Ogranièenja koja islam postavlja muslimanima u voðenju rata imaju svoje paralele u zapadnoj tradiciji ogranièenog ratovanja. Ta tradicija jasno razlikuje vojnike od terorista, bandita ili pripadnika sliènih oružanih grupa.

Vojnici dejstvuju prema valjano uspostavljenim legalnim ovlašæenjima. Teroristi napadaju samu vladavinu zakona. Od vojnika se zahteva, kako se navodi u Drugoj ženevskoj konvenciji, “da vode svoje operacije u skladu sa ratnim zakonima i obièajima”. To znaèi – izmeðu ostalog – da štite civile, èoveèanski postupaju sa zarobljenim protivnicima i usmeravaju svoje napade iskljuèivo na vojne ciljeve. Teroristi ne èine ništa od toga. Oni se odevaju kao civili, ciljaju na civile i kriju se meðu civilima posle svakog napada. Njihovi napadi su smišljeni sa ciljem da se izazovu maksimalan broj civilnih žrtava i šteta na civilnim objektima. Teroristi èesto zlostavljaju i ubijaju svoje zarobljenike, koji su obièno nenaoružani civili. Teroristi, najveæim delom, èine sve što mogu da izbegnu sukobe sa naoružanim vojnicima ili policijom.

Ništa ne ilustruje pravu prirodu terorizma toliko dramatièno, koliko nedavni napadi u Sjedinjenim Državama. Teroristi iz Bin Ladenove “Al kaide” su preuzeli kontrolu nad civilnim putnièkim avionima i namerno naleteli tim letelicama na administrativne zgrade u kojima su se nalazile hiljade civila. Više od šest hiljada muškaraca, žena i dece je ubijeno. To su zloèini za koje civilizovane zemlje traže najoštriju kaznu. U skladu sa islamom, to su zloèini koji æe neizbežno doneti Božiju kaznu.

XS
SM
MD
LG