Linkovi

Predsednik Buš objavio novu listu najtraženijih terorista - 2001-10-10


Federalni istražni biro veæ godinama objavljuje listu najtraženijih osoba osumnjièenih za krivièna dela. Istražitelji smatraju da je to važno sredstvo u radu pravosudnih organa i naèin da se privuèe pažnja javnosti. Administracija predsednika Buša otišla je sada korak dalje objavivši listu dvadesetdvojice najtraženijih terorista. Predsednik Buš je rekao da terorizam ima i svoje lice i da je to lice sada izloženo oèima svetske javnosti.

”Teroristi pokušavaju da deluju u senci, pokušavaju da se kriju. Medjutim, mi æemo ih izložiti svetlu pravosudja. Saèinili smu listu njihovih imena. Objavili smo njihove slike èime im uskraæujemo moguænost da se prikriju,“ rekao je predsednik Buš.

Na listi se nalazi Osama bin Laden - kojeg je predsednik oznaèio kao glavnog osumnjièenog za napade na Svetski trgovinski centar i Pentagon, 11. septembra. Dvojica bin Ladenovih saradnika i drugi èlanovi njegove organizacije Al-Kaida su takodje na listi najtraženijih terorista. Sva dvadesetdvojica osumnjièenih su dovedeni u vezu sa konkretnim teroristièkim aktima. Na primer, ime Osame bin Ladena je na listi zbog optužbi protiv njega u vezi sa podmetanjem bombi u amerièke ambasade u Tanzaniji i Keniji. Predsednik Buš je rekao da dvadesetdvojica osumnjièenih nisu u vezi sa svim teroristièkim aktivnostima u svetu, ali da su najopasniji.

”Oni moraju da budu pronadjeni i moraju da budu kažnjeni - i biæe kažnjeni,“ rekao je on.

Ef-Bi-Aj je objavio njihova imena. Stejt department je ponudio nagrade za informacije koje dovedu do njihovog hapšenja. Državni sekretar Kolin Pauel je izjavio da je postojeæi program ponude nagrada veæ doveo do rezultata u oko 20 zemalja.

”Jedan od najefikasnijih metoda za hvatanje terorista u inostranstvu je program Stejt departmenta pod nazivom “Nagrade za pravdu”. U okviru tog programa nudi se nagrada u iznosu do pet miliona dolara za informacije kojima se mogu osujetiti teroristièki napadi na amerièke ili interese drugih zemalja, ili se teroristi mogu izvesti pre lice pravde,“ rekao je Kolin Pauel.

Sekretar Pauel je rekao da se ovim programom privlaèe potencijalni informanti na svakom mestu na kojem bi teroristi mogli da se kriju. On je dodao da Stejt department publikuje informacije o tom programu putem pamfleta i interneta. Spisak imena i druge podatke o najtraženijim teroristima mogu se naæi na internet stranici federalnog istražnog biroa, na adresi: http://www.fbi.gov/

XS
SM
MD
LG