Linkovi

Buš o terorizmu - 2001-10-10


Predsednik Buš je rekao da je jedan od naèina da se vazdušni napadi prekinu da Taliban preda Osamu bin Ladena. No, dodao je da je malo verovatno da æe do toga doæi. Amerièki predsednik, zapravo, predviða da æe rat protiv terorizma na više frontova trajati duže vreme. “Bez obzira koliko to bude trajalo: dan, mesec ili deset godina, biæemo strpljivi,” rekao je predsednik Buš.

Predsednik Buš je takoðe istakao da u središtu rata protiv terorizma nisu samo Osama bin Laden i njegova organizacija Al-Kaida. On je ponovio da je konaèan cilj kampanje ukidanje globalne teroristièke mreže.

“Želim pravdu. I nije samo Al-Kaida odgovorna, veæ svako ko hrani, daje utoèište i podstièe Al-Kaidu. Lièno smatram da odgovorna svaka teroristièka organizacija koja je povezana sa Al-Kaidom.” Na konferenciji za novinare predsednik Buš je naglasio doprinos drugih zemalja, posebno Nemaèke, u progonu i hapšenju poznatih terorista. Amerièki predsednik se veoma prijateljski izrazio o nemaèkom kanacelaru Gerhardu Šrederu koji je ponudio snažnu podršku svoje zemlje anti-teroristièkoj kampanji Sjedinjenih Država. Meðutim, bio je srdit dok je odgovarao na pitanje o novoj kontroverzi u amerièkom Kongresu. “Veoma je važno da ljudi na odgovornim položajima shvate da imaju odgovornost prema onima koji su izloženi opasnosti,” rekao je amerièki predsednik.

Kako nalaže amerièki zakon, predsednik Buš je juèe zvanièno obavestio èlanove Kongresa o svojoj odluci o pokretanju vojne akcije. Osim toga je na visoke savetnièke položaje postavio dvojicu funkcionera sa dugim kontra-teroristièkim iskustvom. Rièard Klark æe nadzirati zaštitu amerièkog informativnog sistema. Penzionisani general Vejn Dauning, koji je postavljen za glavnog predsednièkog savetnika za borbu protiv terorizma, rekao je:

“Biæe to dugotrajna i teška borba. U toj borbi je potrebno da važne komponente ove velike zemlje funkcionišu jedinstveno.” Glavni zadatak generala Dauninga je da široki spektar vladinih agencija koje se bore protiv terorizma harmonièno upregne u jedinstvenu strategiju amerièke administracije.

XS
SM
MD
LG