Linkovi

Talas izbeglica još nije krenuo - 2001-10-09


Iako je pakistanska granica prema Avganistanu zvanièno zatvorena, predstavnik Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice Kris Janovski kaže da svakodnevno ipak stiže nekoliko stotina izbeglica. Ali on primeæuje da nije došlo do naglog priliva izbeglica, otkada su Sjedinjene Države i Britanija zapoèele napade na talibanske objekte u Avganistanu. Gospodin Janovski kaže da posmatraèi UNHCR-a nisu primetili gomilanje veæih grupa ljudi na avganistanskoj strani granice.

”Ne znamo u stvari zašto nema veæeg priliva ljudi na granici. Jedno od moguæih objašnjenja je pojaèano prisustvo talibana u pograniènom podruèju, što možda spreèava ljude da prelaze granicu ili ih plaši da joj pridju,“ kaže Kris Janovski.

Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice je saopštila da nastavlja sa nagomilavanjem zaliha šatora, plastiène folije, æebadi i druge robe kraj granice, uprkos veoma osetljivoj bezbednosnoj situaciji. Kris Janovski kaže da strani radnici Ujedinjenih nacija ne mogu slobodno da se kreæu, što im veoma otežava rad. On kaže da je rad u èetiri izbeglièka logora u Kveti i Pešavaru obustavljen, posle žestokih demonstracija koje su poèele u ponedeljak.

”Ta èetiri logora bi verovatno bila dovoljna za prihvatanje više hiljada ljudi, u najboljem sluèaju,“ kaže Janovski. ”Ali, ako bismo imali dolazak ogromnog broja ljudi pod sadašnjim okolnostima, uz sadašnji stepen bezbednosti i sadašnje moguænosti smeštaja, situacija bi postala krajnje teška.“

Zbog ovakvog razvoja dogadjaja Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Rud Lubers je krenuo za Katar, gde æe se obratiti jednom skupu Organizacije islamske konferencije. On æe govoriti o humanitarnim nastojanjima i zatražiti pomoæ za izbeglice u podruèju Avganistana. Predstavnik UNHCR-a Kris Janovski kaže da je izvesna pomoæ veæ ponudjena, ali, kako dodaje, ”uzimajuæi u obzir bogatstvo država u persijskom zalivu finansijska pomoæ koja je primljena od njih je minimalna.“

XS
SM
MD
LG