Linkovi

Reagovanje muslimana u Americi - 2001-10-09


Kratko vreme pošto su u nedelju poèeli napadi iz vazduha, Amerièko-arapski komitet protiv diskriminacije, sa sedištem u Vašingtonu, izdao je saopštenje o podršci. Ta organizacija je takodje pozdravila izjavu predsednika Buša da vojne akcije nisu upravljene protiv avganistanskog naroda niti protiv islama. Predsednik Amerièko-arapskog komiteta protiv diskriminacije, Ziad Asali, je rekao da je obezbedjivanje humanitarne pomoæi avganistanskom narodu takodje dobrodošao znak.

”To je dobar simbolièan potez,“ kaže Asali ” Takva poruka je bila potrebna i dobro je što je ona poslata.“

Gospodin Asali je time izrazio gledišta mnogih muslimana i ne-muslimana koji su kritikovali raniju politiku Sjedinjenih Država prema Avganistanu, a sada pozdravljaju promenu tog gledišta.

”Da li je amerièka politika prema Avganistanu bila duboko pogrešna? Naravno da je bila,“ kaže on. ” Posle pružanja podrške raznim grupama koje su se borile protiv Sovjetskog Saveza, sve dok nije poražen, Sjedinjene Države su jednostavno okrenule ledja Avganistanu. Nastao je haos od medjusobno sukobljenih grupa, u kome su ekstremniji, iracionalni elementi nametnuli svoju volju drugima pa smo završili sa talibanskim režimom, koji je najgori moguæi režim na svetu.“

Ibrahim Huper, iz Saveta za amerièko-islamske odnose, upozorava da kampanja protiv terorizma mora da se oslanja i na druge metode osim vojne sile.

”Ovo je stvarno bitka za srca i duše,“ smatra Huper. ”Ovo nije bitka izmedju armija u uniformama i, u stvari, mi bismo morali da napadnemo osnovne uzroke terorizma. Mislim da æe jedna od glavnih stvari koje æe proisteæi biti preusmeravanje amerièke spoljne politike na razvoj pravde i ljudskih prava u svim delovima sveta, ukljuèujuæi Bliski istok i Palestinu.“

Amerièki Arapi odavno kritikuju amerièku pristrasnost prema Izraelu u mirovnim pregovorima sa Palestincima. Struènjaci za Bliski istok i diplomati kažu da je to gledište doprinelo pojavi izliva gneva prema Americi na ulicama arapskih gradova. Oni sada oèekuju od Bušove administracije da preuzme aktivniju i, kako kažu, pravedniju ulogu u bliskoistoènom mirovnom procesu. Amerièke Arape takodje zabrinjava neprijateljsko raspoloženje prema njima na amerièkim ulicama. Od teroristièkog napada na Svetski trgovinski centar i Pentagon, 11. septembra, zabeleženo je više od 350 napada na amerièke Arape, ukljuèujuæi pet ubistava. Islamski sveštenik Faisel Abdul Rauf, iz džamije Fara, u Njujorku, izražava nadu da je taj gnev splasnuo.

”Za sada smo podareni govorima naših politièkih lidera, od predsednika i gradonaèelnika do guvernera i mnogih prijatelja, koji su jasno izneli da muslimani nisu cilj napada i da svaki pokušaj da se to uèini predstavlja veliku grešku,“ smatra Abdul Rauf.

Uprkos tome, vidjeniji amerièki Arapi upozoravaju èlanove svoje zajednice da ostanu na oprezu i da sve sumnjive ili preteæe incidente odmah prijave policiji.

XS
SM
MD
LG