Linkovi

Kolumbo i amerièki duh - 2001-10-08


Danas, 8. oktobra, u Sjedinjenim Državama je praznik, Kolumbov dan, kada Amerikanci slave italijanskog istraživaèa iz petnaestog stoleæa koji je otkrio novi svet danas poznat kao Amerika. Kolumbovo vizionarstvo, vera i hrabrost, promenili su tok istorije. Njegov primer nastavlja da nadahnjuje Amerikance i danas, kada su suoèeni sa novim teškim i opasnim izazovom – oslobaðanjem sveta od meðunarodnog terorizma.

Kristifor Kolumbo se nije rodio bogat i moæan. Sin tkalje, postao je vrstan mornar i navigator. Bio je takoðe vizionar. Tamo gde su drugi videli neprebrodive prepreke, on je video prilike. Slièan duh je omoguæio Amerikancima da razviju nepreglednu divljinu u najveæu industrijsku silu na svetu. Takav duh im je omoguæio da savladaju grozne bolesti, kao što je deèija paraliza, i transformišu svet pomoæu pronalazaka kao što su telegraf, telefon, elektrièno osvetljenje i filmska kamera.

San o stupanju èoveka na Mesec se zahvaljujuæi tom duhu pretvorio u stvarnost. Kolumbovo putovanje ne bi doživelo uspeh bez njegove izuzetne hrabrosti. Slièna hrabrost je dovela doseljenike iz brojnih zemalja da se nastane u Americi. Ona je nadahnula slabo naoružanu i loše opremljenu armiju da izbori amerièku nezavisnost od Britanije, tadašnje najveæe vojne sile. Ona je porazila nacistièki i komunistièki totalitarizam u dvadesetom veku. I ona æe pobediti meðunarodni teorrizam u dvadeset i prvom veku. Kolumbo je bio vernik.

Amerikanci, takoðe, od najranijih dana doseljavanja, priznaju da sva prava i vlast zakonite vlade potièu od samog Boga. Vera im je toliko èvrsta, da se Amerikanci ne plaše ljudi drugih vera ili potpunih bezvernika. Uistinu, Amerikanci znaju da vera nametnuta nasiljem i terorom, i nije vera uopšte. Kao što je rekao Rodžer Vilijams, duhovni lider iz ranih dana Amerike, “prisilno verovanje je i Bogu odvratno”.

Kolumbovi vizionarstvo, hrabrost i vera su oèigledni i danas – kada se Amerikanci pripremaju za borbu sa meðunarodnim terorizmom. “Amerika je zaustavljala svoje neprijatelje i ranije”, rekao je predsednik Džordž Voker Buš, “pa æemo to uèiniti i ovog puta.”

XS
SM
MD
LG