Linkovi

Susret Bler - Mušaraf - 2001-10-05


Nazvavši teroristièke napade 11-og septembra u Sjedinjenim Državama zloèinom protiv èoveènosti – britanski premijer Toni Bler (Tony Blair) je izjavio da su se on i general Mušaraf saglasili da æe svaka vojna akcija protiv talibanskih vlasti u Avganistanu zbog odbijanja da predaju Osamu Bin Ladena i èlanove njegove organizacije Al-Kaida biti usmerena na odredjene ciljeve, a ne na avganistanski narod. Premijer Bler je rekao da su se on i general Mušaraf takodje saglasili da bi – u sluèaju da Taliban izgubi vlast u Avganistanu – svaka buduæa vlada trebalo da bude široko zasnovana: “Složili smo se da ukoliko sadašnji talibanski rezim ne preda Bin Ladena, i padne – vlada koja bi ga zamenila bude široko zasnovana uz uèešæe svih etnièkih grupa ukljuèujuæi Paštune, kao i da Pakistan ima opravdan interes i bude ukljuèen u donošenje odluke o naèinu uspostavlajnja buduæe vlade.

Toni Bler je okrakterisao dokaze protiv Bin Ladena kao pouzdane i ubedljive. General Mušaraf je izjavio da je Pakistan zadovoljan dokazima koje su pružile Sjedinjene Države o tome da Bin Laden i njegove pristalice stoje iza teroristickih napada: “Što se tièe dokaza, ja lièno kao i moja vlada smatramo da postoje dokazi koji ukazuju na povezanost ovog teroristièkog dela i Osame Bin Ladena. Medjutim, mi ne možemo da sudimo o detaljima tih dokaza”. Mušaraf je takodje izrazio zahvalnost premijeru Bleru za – kako je rekao – njegovo razumevanje problema sa kojima je Pakistan suoèen zbog svoje podrške medjunarodnoj koaliciji koja je sada suoèena sa Talibanom. Pakistan je prva islamska zemlja koja je izrazila podršku dokazima Sjedinjenih Država kojima se Bin Ladenova organizacija povezuje sa prošlomeseènim teroristièkim napadima u Americi kao i ranijim napadima u drugim delovma sveta. Britanski premijer je okarakterisao podršku Islamabada tim naporima kao suštinsku s obzirom da je Pakistan sused Avganistana, dodavši da je deo njegove misije bio da osigura da se Pakistanu za to oda priznanje. Toni Bler je takodje najavio obnovu vojne saradnje izmedju Britanije i Pakistana koja je bila suspendovana posle državnog udara 1999. godine kojim je general Mušaraf došao na vlast.

XS
SM
MD
LG