Linkovi

Svetska Banka i posledice teroristièkih napada na SAD - 2001-10-05


Svetska banka navodi u novom izveštaju da bi èak 10 miliona ljudi moglo u sledeæoj godini da završi u siromaštvu, pošto su ekonomije zemalja u razvoju uzdrmane usporavanjem globalnog razvoja, delimièno i zbog prošlomeseènih napada na SAD. Ekonomisti tvrde da je svetska trgovina usporena, da je turizam u krizi, da opadaju cene sirovina i inostrane investicije. Oni smatraju da su napadi naneli razarajuæi udarac veæ krhkoj globalnoj ekonomiji, koja je bila u stalnom opadanju. Piter Stivens je portparol Svetske banke u Aziji. On kaže da æe Sjedinjene države i druge bogate države bez sumnje biti ošteæene zbog daljeg opadanja ekonomskog obrta, ali da æe siromašne nacije teže podneti ovaj udar, pošto nemaju ni izvore ni infrastrukturu da ga ublaže: “Udarac više dolazi do izražaja kada je reè o egzistencijalnim problemima u zemljama u razvoju gde su plate vrlo niske. Novac koji ljudi tamo zaraðuju i stvari koje su im potrebne za osnovne potrebe ugroženi su zbog usporavanja investicija i izvoza i pada cena sirovina”.

Ekonomisti se slažu da se post-traumatski efekti šire, da su razlièiti i da æe uticati na ljude u gotovo svakom delu sveta. Na primer, 65 odsto turista koji su sledeæih meseci planirali da putuju na Karibe otkazali su aranžmane. U južnoj Aziji izvoznici su primorani da prilikom isporuke svoje robe u inostranstvo poveæaju troškove za 10 do 15 procenata zbog obimnijih izdataka na osiguranje i obezbeðenje. Ekonomista Kozo Kunimune kaže da je manjak poverenja kupaca u Sjedinjenim državama i drugim bogatim zemljama kritièan problem za njihove trgovinske partnere iz Azije i drugih delova sveta. On predviða nešto što on naziva “trgovinskim šokom” u mnogim zemljama, zato što se porudžbine smanjuju i otkazuju za široku gamu proizvoda i usluga, od poluprovodnika do automobila i obrade podataka: “On kaže da æe smanjivanje trgovine imati ogroman uticaj na zemlje u razvoju u Aziji i drugim delovima planete. Najveæi udarac doživeæe izvoz, koji je ove godine inaèe bio u opadanju. Teroristièki akti æe samo prouzrokovati dalje opadanje i ugroziti mnoge ljude”.

Vlade u Aziji i Africi kažu da æe farmeri biti posebno pogoðeni. Pre napada oèekivalo se da æe sirovinske cene opasti za više od sedam procenata, ali sada æe pad biti mnogo dramatièniji. Piter Stivens iz Svetske banke kaže da æe u tom smislu Afrika biti najugroženija, jer se oèekuje pad cena sirovina kao što je na primer pamuk, što æe osuditi dodatnih dva miliona ljudi da žive ispod nivoa siromaštva od jedog dolara na dan: “Kako industrija bude prinuðena da proizvodi manje zbog opadanja potražnje na velikim izvoznim tržištima, cene sirovina æe srazmerno opadati, što æe ugroziti najsiromašnije i najneotpornije ljude èija egzistencija zavisi od proizvodnje i prodaje sirovina”.

Svetska banka procenjuje da æe napadi prouzrokovati pad ekonomskog razvoja u industrijalizovanom svetu na tri èetvrtine do jednog procenta stope privrednog rasta. Banka predviða da æe se zemlje u razvoju suoèiti sa opadanjem rasta za više od pola procenta. U posebno zabrinjavajuæem izveštaju, svetska banka navodi da bi zbog poveæanja siromaštva bar 40 hiljada dece ispod pet godina starosti moglo da u sledeæoj godini umre od bolesti i neuhranjenosti.

XS
SM
MD
LG